Omistusten historiatietoja ei ole saatavilla nykyjärjestelmässä

Viime päivinä virinneessä arvopapereiden hallintarekisterikeskustelussa on mennyt puurot ja vellit sekaisin. Nyt tikun nokkaan on nostettu ongelmaksi, ettei omistusten historiatietoja saa selville. On tärkeätä muistaa, että tänä päivänä nykyisestä arvo-osuusjärjestelmästä ei saa omistusten historiatietoja, vaikka toisin on yritetty väittää.

​Osakeomistuksen yleisöjulkisuus ei millään tavalla rajoittuisi, mikäli nykyinen säilytysmonopoli purettaisiin ja pankeille annettaisiin oikeus tarjota hallintarekisteritilejä. Hallintarekistereitä tarjoavat Suomessa toimivat pankit velvoitetaan valtiovarainministeriön esityksessä (2.10.2015) liittymään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteyteen rakennettavaan pörssiomistusten tietojärjestelmään.

Sen avulla toimittajat ja muu yleisö voivat hakea reaaliaikaisesti omistajatiedot sekä hallintarekisteröidyiltä tileiltä että suorilta arvo-osuustileiltä. Tiedot saisi Suomen kansalaisten sekä suomalaisten yhteisöjen ja säätiöiden omistamista suomalaisten yhtiöiden osakkeista.

Poliittisen ja taloudellisen vallankäytön valvonnan turvaaminen edellyttää, että valitusta hallintamallista riippumatta suomalainen yleisöjulkisuus toimii kattavasti.

Jotkut viranomaiset ovat olleet huolissaan tiedonsaannistaan hallintarekisteritileistä. VM:n rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Pentti Pikkarainen kuitenkin rauhoitteli huolia toteamalla (HS, 7.10.2015), että ”esitys ei helpota harmaata taloutta, sillä viranomaisten tiedonsaanti ei riipu säilytysmuodosta”.

On tärkeä muistaa, että viranomaisilla on yleisöjulkisuutta laajemmat tiedonsaantioikeudet. Viranomaisten laajat tiedonsaantioikeudet ja –kanavat säilyvät Suomessa entisellään. Pankki on lainsäädännössä esimerkiksi velvoitettu antamaan pankkisalaisuuden alaisia tietoja viranomaisille rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.