On oikein, että sijoittajat saavat niskaansa kaatuvan pankin tappiot

Kalifornialaisen Silicon Valley Bankin kaatumisen luomat tyrskyt ulottuivat Eurooppaan saakka. Sveitsin toiseksi suurimman pankin Credit Suissen myynti toiselle sveitsiläispankille UBS:lle antaa luottoa siihen, että kriisinratkaisusääntely toimii EU:ssa kuten pitääkin: kaatuvan pankin tappiot kaatuvat sijoittajien maksettavaksi, eivät veronmaksajien. Sveitsin pankkisääntely on samansuuntaista kuin EU:ssa, vaikkei se unionin jäsen olekaan.

Credit Suissella oli yhteensä noin 50 miljardia euroa omia varoja, joista karkeasti jaettuna 35 miljardia oli saatu osakkeenomistajilta ja 15 velkakirjasijoittajilta. Tämän hetken tietojen perusteella nämä sijoittajat yhdessä kattoivat tappioita lähes 95 prosentilla sijoitustensa tasearvosta. Tämä on aivan oikein – sijoittamisen keskeinen idea on riski, jota ottamalla sijoittaja saa tuottoa, ja joskus riski realisoituu. Tappiot katettiin sijoittajien varoilla, eikä sveitsiläisten veronmaksajien rahoja tarvittu.

Tietenkään pankin tilanne, jossa joudutaan hallittuun kaatumiseen tai pakkomyyntiin, ei ole toivottava. Joidenkin arvioiden mukaan pankin toimintojen yhdistäminen UBS:ään voi johtaa jopa 10 000 työntekijän irtisanomiseen.

======
Tappiot katettiin sijoittajien varoilla,
eikä sveitsiläisten veronmaksajien rahoja tarvittu.
======

Mikä Credit Suissen sitten kaatoi? Keskeinen tekijä oli sama kuin kalifornialaisen Silicon Valley Bankin tapauksessa: luottamuspula, joka sai tallettajat vetämään rahansa pois pankista. Credit Suisse on rypenyt toistuvissa kriiseissä jo vuosikymmeniä, ja ongelmista kertoo myös se, että pankin tappiot kasvoivat viime vuonna suuremmiksi kuin vuoden 2008 finanssikriisissä.

Loppuun tärkein kysymys, eli oliko tämä kriisi nyt tässä vai pitääkö olla huolissaan? Voiko sama tapahtua Suomessa? Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia, eikä niiden maineessa ole moittimista. Mitään Credit Suissen syöksylaskun aiheuttaneiden tekijöiden kaltaista ei ole rasittamassa suomalaispankkien luotettavuutta asiakkaiden tai sijoittajien silmissä. Päinvastoin Finanssivalvonta on todennut juuri viime viikolla, että suomalaisten pankkien tilanne on hyvä, ja samaa on kertonut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Myös kriisinratkaisu toimi Credit Suissen tapauksessa pääpiirteissään juuri niin kuin lainsäätäjä on halunnutkin. Toki markkinat ovat keskuspankin tekemien koronnostojen vuoksi vielä herkkänä, ja niitä sijoittajia saattaa hermostuttaa, jotka ovat sijoittaneet samanlaisiin instrumentteihin, jotka Credit Suissessa menettivät arvonsa. Nyt on kuitenkin pidettävä pää kylmänä. Viranomaiset ovat tehneet niin Yhdysvalloissa kuin Sveitsissä paljon kriisien ratkaisemiseksi, ja edellytykset tilanteen rauhoittumiselle on luotu.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan