Osaaminen finanssialalla uusiutuu

Finanssiala on kuin verenkierto. Suurin osa meistä ei huomaa sen olemassaoloa, mutta kaikki huomaisivat, jos se pysähtyisi. Arkemme mahdollistavat finanssialan palvelut tarvitsevat ihmisiä, joilla on halu uudistaa ja tehdä palveluista entistä parempia.

Finanssialalla tehdään monenlaisia töitä asiakaspalvelusta asiantuntijatyöhön. Kyky asettua asiakkaan asemaan ja taito kohdata asiakas yksilönä ovat tärkeitä, sillä kohtaamisissa tehdään usein elämän suurimpia taloudellisia päätöksiä. Silloin myös tunteet ovat mukana.

Asiantuntijat taas hyödyntävät laajaa osaamistaan erilaisten talouden teemojen parissa, jotta finanssialan palvelut toimisivat sujuvasti.

Suomalaisten kykyä hallita omaa talouttaan on parannettava. Hyvät taloustaidot parantavat tasa-arvoa ja lisäävät yksilön mahdollisuuksia elämässä. Finanssiala ry ja sen jäsenyhtiöt ovat jo vuosien ajan tukeneet suomalaisten talousosaamista yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tätä työtä pitää jatkaa tiiviissä yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken.

Talousosaamisen rinnalla korostamme finanssialalla digitaitojen tärkeyttä. Suurin osa finanssialan palveluista toimii digitaalisilla alustoilla. Jotta kaikenikäiset voivat käyttää näitä sujuvasti, tarvitaan digitaitoja. Palveluiden käyttäjien pitää myös osata tunnistaa verkossa vastaan tulevia huijauksia. Monet finanssialan yhtiöt tarjoavat mielellään digineuvontapalveluita, jotta palveluiden käyttäminen verkossa sujuisi mutkattomasti.

Jatkuvalle oppimiselle on luotava joustavat edellytykset. Työssä tapahtuvan kehittymisen lisäksi on varmistettava työelämälähtöiset ja helposti saavutettavissa olevat julkiset koulutuspalvelut. Korkeakoulujen ja oppilaitosten on tarjottava jatkuvan oppimisen palveluja tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa niin, että rahoitusmalli tukee sitä.

======
Vuoropuhelu oppilaitosten ja finanssialan yhtiöiden välillä varmistaa sen,

että ala pystyy yhä paremmin sopeutumaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. 
======

Hyvä esimerkki tiiviistä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöstä on Finanssiala ry:n koordinoima Finanssiakatemia-yhteistyöverkosto, joka on yhdistänyt alan työnantajat ja oppilaitokset vuodesta 2016 lähtien. Tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että työelämän nopeasti muuttuvat tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Vuoropuhelu oppilaitosten ja finanssialan yhtiöiden välillä varmistaa sen, että ala pystyy jatkossa yhä paremmin sopeutumaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.

Sivistyksen ja osaamisen merkitys korostuu myös finanssialalla. Työelämä on murroksessa ja työ muuttuu kovaa vauhtia. Työn tekeminen monipaikkaisessa ympäristössä sekä teknologian kehittyminen haastavat alan työntekijöitä. Osaamista pitää koko ajan päivittää. Halu oppia uutta ja pysyä muutosten perässä on sekä yksilön että koko yhteiskuntamme etu.

Kolumni on alun perin julkaistu Sivistystyönantajat, Sivista juhlablogissa 6.3.2023.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan