Osaamisen tunnistaminen ei ole helppoa, mutta sitä kannattaa tukea

Katja Repo katsoo kameraan, kuva on graafinen leimasinkuva. Tekstit: Katja Repo, kolumni, osaaminen näkyviin

 

Finanssiala menee vauhdilla eteenpäin. Digitalisaatio, palvelutarjonnan laajentuminen, kansainvälistymien ja lisääntyvä sääntely haastavat alan osaajia kehittymään jatkuvasti. Uusia haasteita ja mielenkiintoisia käänteitä tulee eteen jatkuvasti, mikä tekee finanssialasta mielenkiintoisen ja todellisen jatkuvan oppimisen alan. Finanssialalla on tarjolla monenlaisia duuneja, monenlaisille osaajille eikä yhtä muottia tai polkua finanssialalle ole olemassa. Siksi onkin niin tärkeää, että finanssialalla osaaminen näkyy ja kehittyy osana työarkea.  

Aina osaamisen tunnistaminen yhteisössä tai yksilöittäin ei ole helppoa. Useimmiten omaa osaamista tulee pohdittua työnhakutilanteissa, mikä tarjoaakin luonnollisen tilaisuuden sanoittaa ja hahmottaa omaa osaamista. Oman osaamisen paremmasta tunnistamisesta on kuitenkin hyötyä myös esimerkiksi asiakaspalvelussa, kirjoitustehtävissä ja muissa aivan tavallisissa työtilanteissa ja arjen toiminnoissa.  

Kun tietää, mitä osaa, pystyy toimimaan varmemmin ja ripeämmin.  

Kun tietää, mihin pystyy, voi omaa osaamistaan hyödyntää monipuolisemmin ja jakaa kollegoillekin.  

Kun tietää, mitä omasta osaamisesta vielä puuttuu, voi osaamistaan helpommin kehittää.  

======
Oman osaamisen paremmasta tunnistamisesta on hyötyä myös esimerkiksi asiakaspalvelussa, kirjoitustehtävissä ja muissa aivan tavallisissa työtilanteissa ja arjen toiminnoissa. 
======

Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: kursseilla, projekteissa ja kahvihuoneessakin kollegan kanssa keskusteltaessa. Aina ei kuitenkaan ole helppoa huomata, että esimerkiksi harrastuksissa opittu taito voi olla hyödyllinen myös työelämässä. Osaamisen näkyväksi tekeminen on siksi erityisen tärkeää.  

Finanssiala ry:n (FA) tavoitteena on valtakunnallisen ja eri toimialoja yhdistävän digitaalisen alustan luominen jatkuvan oppimisen tueksi.  Alustan avulla myös oman osaamisen sanoittaminen ja tunnistaminen on helpompaa, käyttäjä voi koota alustalle oman työkokemuksensa sekä koulutuksensa ja sanoittaa osaamistaan alustan avulla. Alusta tarjoaa erilaisia tukisanoja ja listoja, joiden avulla omaa osaamistaan voi tarkastella ja kirjata ylös. Alusta on tukena etenkin silloin, kun osaamisen tunnistaminen ei ole vielä itselle tuttua.  

Halutessaan alustan tiedot voi julkaista näkymään myös muille.  Alan toimijat voivat julkaista alustalla sopia täydennyskoulutuksia ja avoimia työpaikkoja. Myös laajemmat tehtäväkuvaukset auttaisivat alan työntekijöitä: kun tietää, mitä eri tehtävissä ja rooleissa tulee osata, pystyy omaa osaamistaan kehittämään toivomaansa suuntaan.  

Alustan mahdollistama osaamisen tarkempi tarkastelu on tärkeää niin yksilölle kuin organisaatiolle, sillä osaamisen kehittäminen on läheisessä yhteydessä työhyvinvointiin. Kun osaamista johdetaan työpaikoilla strategisesti, se tukee myös työntekijöiden työkykyä. Kaikki hyötyvät siitä, että osaaminen näkyy ja kehittyy työyhteisössä.  

Osaaminen karttuu työelämässä lähes päivittäin, jos sille vain antaa huomiota. Työhön kuin työhön johtavat tutkinnot ovat tärkeä perusta asiantuntijuudelle, mutta esimerkiksi työn tai harrastusten kautta karttunut osaaminen jää herkemmin piiloon. Siksi FA on mukana Sitran järjestämillä Osaaminen näkyviin -viikoilla, joiden tavoitteena on tuoda osaamista paremmin näkyviin kaikkialla yhteiskunnassa.  

Kukaan ei ole seppä syntyessään. Finanssialan vetovoimaan kuuluukin, että osaamista kertyy jatkuvasti ja olemassa olevaa osaamista pääsee laajasti hyödyntämään. Siksi osaamisen tunnistaminen tekee työstä entistäkin merkityksellisempää.  

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja