Pankkeja ja Vakuutusyhtiöitä ei tarvita?

Moni paasaa nykyään julkisuudessa uudesta uljaasta maailmasta, jossa perinteisiä finanssipalveluja ja niiden tarjoajia ei enää tarvita. FinTech tulee ja muuttaa kaiken. Disruptio eli kotoisammin särö murtaa tutut rakenteet ja massat siirtyvät käyttämään uusia palveluntarjoajia.

​Totta on, että finanssialaa ravistelevat monet muutokset. Tekninen kehitys kulkee kovaa vauhtia eteenpäin ja varmasti tuo muutoksia koko elämänpiiriimme. Finanssiala on niin läsnä ihmisten arjessa, että olisi ihmeellistä, jolleivät muutokset käyttäytymisessämme, palvelutarpeissamme ja arjen mieltymyksissämme vaikuttaisi niin olemassaolevaan ja erityisesti tulevaan tarjontaan.

Teknologinen kehitys on nopeaa ja se tuottaa uudenlaisia digitaalisia palveluita. Jo nyt valtaosa suomalaisista haluaa hoitaa asioitaan ajasta ja paikasta riippumatta, mielellään mobiililla laitteella, on se sitten jatkossa älypuhelin, tabletti, älykello tai jokin ihan muu härpäke.

Työntekijät ja esimiehet tekevät yhdessä tulevaisuutta

Finanssialalla on kartoitettu yhdessä alaa kohtaavia muutoksia alan kaikkien palkansaajaliittojen ja työnantajaa edustavan FK:n kanssa. Vuosi sitten päättyneen Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen tavoitteena oli kehittää eväitä työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja alan kilpailukykyyn. Hanke jatkuu viemällä hankkeen tuloksia finanssialan yrityksiin.

On ainutlaatuista, että työntekijät ja työnantajat – kokonainen toimiala – on kyennyt luomaan yhteisen tulevaisuudenkuvan. Yhteinen asenteemme on:

Tulevaisuutta ei anneta, sitä myös itse luodaan.

Työn tekeminen muuttuu. Finanssialan yrityksissä työn muuttuminen on seurausta sekä toimialarakenteen että asiakastarpeiden muuttumisesta. Alan kilpailukyky on sääntelytsunamin jäljiltä koetuksella ja työntekijöiden rooli on voimakkaasti muuttunut pankki- ja vakuutusvirkailijoista kohti moniosaajuutta.

Asiakkaat haluavat palvelua myös viikonloppuisin

Asiakastarpeiden muutosten tunnistaminen on avainasemassa, jotta voimme toimialana onnistua.

Finanssipalveluita todella kaivataan. Teknologia ei ratkaise kaikkia tarpeita. Kilpailua tulee; se on hyvä asia ja pitää toimijat virkeänä. Palveluja tarvitaan, vaikka kaikkeen ei ammattiapua kaivata.

Toteutimme osana hanketta kyselytutkimuksen asiakkaiden muuttuvista tarpeista. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia asiakkaista haluaa saada itsepalvelun ohella ainakin joissakin asioissa henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtaista palvelua voidaan tehdä enemmän virtuaaliympäristöissä, ilman kiinteää konttoriverkostoa tai fyysistä läsnäoloa.

Erityisesti toiveita liittyy palveluiden saatavuuteen ja vapaampiin
palveluaikoihin. Ihmiset haluaisivat esimerkiksi henkilökohtaista pankki- ja vakuutuspalvelua enemmän arki-iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin aamupäivästä pitkälle iltapäivään. Myös sunnuntait koetaan hyviksi päiviksi hoitaa perheen finanssiasioita.

Työnantajien ja työntekijöiden on yhdessä mietittävä, miten asiakkaat pidetään tyytyväisinä, toiminta kannattavana ja miten henkilöstö viihtyy alalla uudenlaisissa tehtävissä ja voi hyvin.

Eniten uudistuksia tarvitsemme finanssialan jälkeenjääneeseen työaikasääntelyyn. Joustavat työajat ovat myös finanssialan työntekijöiden toiveena. Alan työntekijät uskovat etätyön ja joustavien työaikojen yleistyvän pankki- ja vakuutusalalla tulevaisuudessa ja tätä pidetään pääosin myönteisenä kehityksenä. Myös muualla kuin työpaikalla tehtävän työn uskotaan yleistyvän.

Alan yritykset avaavat parhaat käytäntönsä

Nyt kun parhaillaan käymme neuvotteluja kilpailukykysopimuksesta, on tärkeää säilyttää yhteinen ymmärrys tulevista muutoksista ja tuoda tätä kautta eväitä neuvotteluihin. Tänään 10.5. kokoonnuimme yhdessä finanssialan kaikkien liittojen kanssa yhteiseen Sanoista tekoihin -foorumiin, jossa esiteltiin muun muassa alan parhaita käytäntöjä. Peräti 5 alan yritystä kertoi miten he ovat soveltaneet Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen tuloksia paikallisesti.

Katso miltä näyttävät työelämän uudet käytännöt kuvina.

Finanssiala haluaa pitää huolta työnantajakuvastaan. Haluamme jatkossakin olla houkutteleva työnantaja tulevaisuuden osaajille. Tähän vaikuttaa laadukkaan esimiestyön ohella satsaukset työhyvinvointiin, viihtyvyyteen, työn itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Ihmiset haluavat kokea, että heidän työllään on merkitystä ja he voivat aidosti parantaa asiakkaiden arkea ja sen sujuvuutta.

Kolumni on julkaistu aiemmin Verkkouutisissa.