Paratiisit pannaan

Esko Kivisaari

Veroparatiisit, jotka eivät suostu laajaan kansainväliseen sopimukseen verotietojen vaihdosta, on laitettava mustalle listalle. Tälle Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen äskettäin tekemälle ehdotukselle annan mielelläni vahvan tuen.

​Suomalainen finanssiala on tukenut jo pitkään verotietojen automaattista vaihtoa. Tietojen vaihto on nyt alkamassa. Noin sadan maan pankit, sijoituspalveluyritykset ja vakuutusyhtiöt ovat sitoutuneet ottamaan OECD:n raportointistandardin käyttöön ja raportoimaan kaikkien ulkomaisten asiakkaidensa omistukset ja edunsaajat veroviranomaisille.Ne luovuttavat tiedot automaattisesti asiakkaan kotimaan verottajalle.

Euroopan unionissa verotietojen vaihto on jo lainsäädännössä. Tulevaisuudessa Suomen verottaja saa tiedot kaikkien suomalaisten sijoituksista EU:n finanssilaitoksissa. Vaihdettavien tietojen on tarkoitus kattaa pääosin kaikki pääomatulot, mukaan lukien tiedot hallintarekisteröidyistä pörssiomistuksista.

Viime aikoina paljastusten kohteeksi joutunut Panama ei ole mukana OECD:n verotietojen vaihtosopimuksessa. Schäublen mukaan Panama ja muut veroparatiisit pitäisi laittaa mustalle listalle, jos ne eivät suostu verotietojen vaihtoon. Se voisi tarkoittaa joidenkin rahoitusoperaatioiden kieltämistä tällaisten maiden kanssa. EU-komissio ilmoittikin eilen tiistaina valmistelevansa mustan listan maista, jotka kieltäytyvät tietojenvaihdosta ja läpinäkyvyyden vaatimuksista.

Paljastukset vauhdittavat verotietojen vaihtoa

Veroparatiisipaljastuksen yksi tärkeä arvo on, että se luo veroparatiisimaille vahvan paineen liittyä sopimukseen. Mukana verotietojen vaihdossa ovat jo esimerkiksi Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Guernsey, Jersey ja Liechtenstein. Ne ovat aiemmin suhtautuneet tietojenvaihtoon kielteisesti. Panama on looginen jatko tähän maaryhmään.

Veroparatiisien yhteydessä puhutaan kansainvälisistä rahanliikkeistä. Eri asioita ovat verojen välttely ja kierto, aggressiivinen verosuunnittelu ja kansainvälinen verokilpailu.

Veroparatiisit ovat paljon muuta kuin vain neutraalia rahan liikettä. Niissä liikkuu sellaista rahaa, joka saa voimakkaasti epäilemään sanonnan ”Raha ei haise” paikkansa pitävyyttä. Veroparatiisit pitävät yllä diktaattorien väärin keinoin itselleen haaliman varallisuuden hallintaa. Niiden kautta kiertää kansainvälisen rikollisuuden ja terroristien rahaa. Niiden avulla yksityinen ihminen voi piilottaa rahaa läheisiltään esimerkiksi avioeron tai perinnönjaon varalta.

Salatut rahavirrat kuriin kansainvälisellä yhteistyöllä

Verojen välttely ja kierto tarkoittaa verojen maksamatta jättämistä. Se on aivan yksiselitteisesti laitonta toimintaa. Veroparatiisien ja veronkierron kitkemiseen tähtäävien toimien on oltava kansainvälisesti mahdollisimman laajoja Suomella on mahdollisuus omiin toimiin, mutta tehokkuutta saadaan aikaan vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Finanssiala kannustaa EU:ta edelleen toimimaan aktiivisesti, jotta veronkierto saadaan yhteisillä pelisäännöillä kuriin.

Suomalainen finanssiala kannattaa EU-komission viime helmikuussa tekemää esitystä yritysten verojenvälttelyn estämiseksi. Ehdotukset ovat konkreettisia toimenpiteitä, joilla estetään yritysten voittojen siirtoa veroparatiisimaihin. Yksi tärkeä pääperiaate komission paketissa on tehokas verotus. Se tarkoittaa sitä, että yritystä verotetaan siellä, missä voitot tehdään.

Tällä hetkellä kansainvälisessä sijoitustoiminnassa on käytännössä mahdotonta välttää kosketuksia veroparatiiseihin. Valitettavasti tämä tukee kuvattua hämärät ja salatut rahavirrat mahdollistavaa taloutta. Toivottavasti saamme pian aikaan kansainvälisen sijoittamisen markkinapaikat, joiden suojissa harmaa talous ei ole mahdollista. Suomi ja suomalainen finanssiala ei tähän yksin pysty. Meidän on tehtävä kansainvälisillä foorumeilla työtä sen eteen, että veroparatiiseista päästään eroon.

Verot maksetaan, kun metsä kaadetaan

Kotimaisessa keskustelussa veroparatiisikeskusteluun on sekoitettu myös kapitalisaatiosopimukset. Näiden kautta sijoittaminen ei ole hämärää eikä johda verojen välttelyyn. Omistamisen kannalta nämä niin sanotut vakuutuskuoret edustavat samaa avoimuutta kuin säästäminen sijoitusrahastoihin.

Verot maksetaan, kun varat nostetaan vakuutuksista – eihän metsän kasvustakaan makseta veroja vuosirenkaiden karttuessa vaan vasta kun metsä kaadetaan.