Pörssiomistusten piilottamisen porsaanreiät tukittava

Arvopaperien hallintarekisterikeskustelussa on noussut vahva huoli, että arvopaperien säilytyksen avaaminen kilpailulle voisi jatkossa johtaa vallanpitäjien pörssiomistusten piilottamiseen ulkomaisille hallintarekisteritileille. Tällainen toiminta olisi täysin tuomittavaa ja epäeettistä. Piilottamisen porsaanreiät pitää tukkia kansainvälisellä yhteistyöllä.

​Yksi tärkeä ase sekä omistusten piilottamisen ehkäisemisessä että veronkierron kitkemisessä on kansainvälinen automaattinen verotietojenvaihto. Suomi saa vuodesta 2017 alkaen automaattisesti tietoa siitä, mitä tuloja ja varoja Suomessa asuvilla henkilöillä on ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa. Tämän myötä viranomaisten tiedonsaanti rajat ylittävistä omistuksista paranee ja mahdollisuus veronkiertoon vaikeutuu oleellisesti. Tietojenvaihto ehtii siten alkaa ennen kuin arvopaperien hallintarekisteri laajenee kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.

Suomen laki ei ulotu muiden maiden järjestelmiin. Tämän takia on syytä nostaa EU-pöydissä esille, pitäisikö EU:ssa ottaa käyttöön samanlaiset avoimuuden pelisäännöt omistuksista kuin Suomessa.

Suomessa toimivat pankit ovat sitoutuneet avoimuuteen ja toimittamaan reaaliaikaiset tiedot suomalaisista osakeomistuksista Patentti- ja rekisterihallituksen järjestelmän kautta, kun hallintarekisteritilien avaaminen pankeille sallitaan Suomessa. Avoimuus tulee siis menemään pidemmälle kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa, jossa omistustiedot avataan kahdesti vuodessa. Avoimuuden pelisääntöjen suomalaisten osakeomistusten säilytyksessä on oltava selkeät ja yhtenäiset, olipa palveluntarjoaja kotimainen tai ulkomainen toimija.

Suomessa toimii jo nyt ulkomaisia palveluntarjoajia, jotka internetin välityksellä tarjoavat suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden omistaa suomalaisia osakkeita hallintarekisterin kautta. EU:n rahoitusmarkkinalainsäädännön mukaan yhdessä EU-maassa toimiluvan saaneet pankit ja sijoituspalveluyritykset saavat tarjota palveluita niin sanotun europassin nojalla kaikissa EU-maissa. Suomen kansalaisia ei missään kielletä suoraan avaamasta arvopaperitilejä ulkomailla. Tämä siis jo nyt mahdollistaa suomalaisille hallintarekisterit.

Tämä on osoitus siitä, että eurooppalaiset sisämarkkinat toimivat. Se on kuitenkin vahva osoitus myös siitä, mitä tapahtuu, kun markkinat eivät kansallisen, poikkeavan lainsäädännön vuoksi ole yhteensopivat muun Euroopan kanssa. Oikeustila on epäselvä ja osa ulkomaisista toimijoista näyttää haastaneen Suomen lainsäädännössä olevan hallintarekisteröintikiellon. Myös EU:n neuvoston oikeuspalvelu on todennut, että hallintarekisterikielto on EU-oikeuden vastainen. Tämän vuoksi on hyvä, että lainsäädäntöä nyt uudistetaan niin, että Suomen markkinat tulevat yhteensopiviksi muun Euroopan kanssa.

Kirjoitus on julkaistu Taloustaidon blogissa 3.10.2015