Rahasto voi olla vientituote siinä missä paperi tai puhelimet

Suomalaiset sijoitusrahastot kamppailevat asiakkaista ulkomaisten kilpailijoidensa kanssa ihan samaan tapaan kuin vaikkapa elektroniikkavalmistajat. Suomalaisten rahastojen tuleekin olla houkuttelevia sijoituskohteita myös ulkomaisille sijoittajille. Rahastot tuovat työpaikkoja ja verotuloja ja siten hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Harvoin rahasto perustetaan pelkästään Suomen markkinoita varten. Suomen Pankin tilastojen mukaan noin viidennes suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista tulee ulkomailta. Suomalaiset rahastot ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Marraskuun lopussa Suomeen rekisteröityihin rahastoihin oli sijoitettuna varoja yhteensä noin 117 miljardia euroa.

Tasavertaiset kilpailuedellytykset tarkoittavat erityisesti sitä, että emme itse aseta itsellemme sellaisia rajoittavia säännöksiä, joita ei ole muiden maiden rahastoilla. Kaikki noudattavat EU:n rahastosääntelyn vähimmäisvaatimuksia, mutta meillä on edelleen joitakin kansallisia lisävaatimuksia tai erikoisuuksia. Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys uudeksi sijoitusrahastolaiksi karsisi kansallista sääntelyä ja selkiyttäisi lain soveltamisalaa.

Rahastot ovat vaihtoehto suoralle sijoittamiselle. Niiden suhdetta voi verrata kalastamiseen ja kalan ostamiseen torilta. Jos vapa pysyy kädessä ja istuminen luonnon helmassa saalista odottamassa houkuttaa, niin hieno juttu. Suomen vesistöt ovat täynnä maukasta ja terveellistä syötävää. Jos ei kuitenkaan ehdi tai osaa narrata eväkkäitä, on aivan hyväksyttävää ostaa kalansa torilta, jolloin saa yhtä maukkaan kala-aterian, mutta joutuu hieman maksamaan, että joku muu pyytää kalan.

Sama pätee sijoittamiseen.

Jos osaa arvioida eri sijoituskohteiden tuottoja ja osakkeiden arvojen heittelyä, kaikin mokomin. Rahastot kuitenkin tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti erilaisiin kohteisiin ilman, että tarvitsee tehdä sijoituspäätöksiä tai seurata markkinoiden kehitystä. Kiinnostus rahastosäästämiseen on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosien aikana.

Rahasto Suomessa vai Luxemburgissa?

On selvää, että Suomessa kotipaikkaansa pitävä rahastoyhtiö ja sen työntekijät maksavat myös veronsa Suomeen. Suomalaisten rahastojen kilpailukyvystä ja vakaasta toimintaympäristöstä on siis syytä huolehtia myös jatkossa. Rahastosijoittaminen, kuten mikä tahansa muukin sijoitustoiminta, edellyttää sijoittajalta pitkäjänteisyyttä. Tässäkin mielessä on tärkeää, että verokohtelu säilyy ennustettavana.

Sijoittajalle rahaston kotipaikalla ei aina ole merkitystä, mutta kotimaiset rahastot ovat rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan tuttuja suomalaisille. Kuten sanottu: Suomeen keskitetty sijoitustoiminta hyödyttää sekä sijoittajia että koko yhteiskuntaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme