Sammutusjärjestelmä takaa sahan työpaikat

Useat vakuutusyhtiöt ovat vaatineet sahoille ja muihin puualan yritysten tuotantolaitoksiin asennettavaksi sprinklereitä, jotka sammuttavat tulipaloja erittäin tehokkaasti. Puuteollisuusyrittäjät, Puuliitto ja Ammattiliitto Pro ovat hermostuneet vaatimuksista ja vaativat, etteivät vakuutusyhtiöt voisi asettaa yritysten palovakuutuksille kovempia ehtoja kuin mitä paloviranomaiset ovat turvallisen tuotannon kannalta määritelleet.

​Puualan edustajat kokevat vakuutusyhtiöiden toiminnan uhkaavan puualan työpaikkoja. Heidän mukaansa sammutuslaitteistojen asentaminen on kallista, ja vie pohjaa kannattavalta liiketoiminnalta. He kuitenkin haukkuvat väärää puuta, sillä asiahan on juuri päinvastoin: omatoimisella varautumisella, viranomaismääräyksien ja vakuutusehtojen noudattamisella turvataan tuotantolaitosten olemassaolo, toiminnan jatkuvuus ja siinä samalla työpaikat! Jos tuotantolaitos palaa maan tasalle, ei liiketoiminnan jatkuminen samalla tuotantopaikalla ole lainkaan taattua.

Puuteollisuusyrittäjät, Puuliitto ja Ammattiliitto Pro ovat valittaneet yritysten nousseista palovakuutusmaksuista ja irtisanotuista vakuutussopimuksista, mikäli ne eivät ole suostuneet huolehtimaan paloturvallisuudesta vakuutusyhtiöiden vaatimalla tavalla.

Palovakuuttaminen on yrityksille vapaaehtoista. Kukaan ei siihen pakota. Lisäksi asiakas voi valita vakuuttajansa kilpailluilta markkinoilta, missä vakuutusyhtiöt muokkaavat tuotesisältönsä ja hintansa itsenäisesti. Asiakkaalla on siis vapaan valinnan mahdollisuus. Myös vakuutusyhtiöt voivat valita asiakkaansa. Vakuutusyhtiön ei ole pakko ottaa asiakkaakseen ketään, jonka vahinkoriskin se arvioi erittäin suureksi.

Vakuutuksen voi irtisanoa päättymään vakuutuskauden lopussa niin asiakas kuin vakuutusyhtiökin. Vakuutuksenantajalla on oltava irtisanomiseensa hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Näiden periaatteiden mukaan vakuutusyhtiöt voivat itse päättää, millaisia kohteita ne ylipäänsä vakuuttavat.

Miksi sitten vakuutus vaatii tiukempia turvatoimia kuin laki ja paloviranomaiset? Kyse on eri lähtökohdista. Pelastusviranomaiset keskittyvät lähinnä henkilöturvallisuuteen. Heille olennaista on henkilövahinkojen minimoiminen ja poistumisturvallisuuteen liittyvät seikat. Palovakuuttamisessa on edellä mainittujen seikkojen lisäksi kyse omaisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden vakuuttamisesta palon varalta.

Viranomaismääräykset määrittävät turvallisuuden minimitason. Vakuutusehdoissa ja suojeluohjeissa on mahdollista vaatia tiukempia turvatoimia, jotta vakuutus voidaan myöntää. Samahan koskee myös työlainsäädäntöä: laissa määritellään minimitaso, mutta työehtosopimuksessa työehdoista määrätään tiukemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Sprinklereiden asentamisessa on kyse kaikkien edusta. Ne ovat toimivia, parantavat paloturvallisuutta ja takaavat osaltaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen säilymisen. Eivät vakuutusyhtiöt kiusaa tehdäkseen sammutuslaitteistoja vaadi.