Surevien omaisten taakkaa pitäisi keventää – uudistus etenee turhan hitaasti

Kuoleman kohdatessa läheiset joutuvat usein paitsi surun ja kaipauksen, myös byrokratian uumeniin. Omainen joutuu juoksemaan eri papereiden perässä, käynnistämään selvityksiä ja todistamaan eri tahoille olevansa oikeutettu hoitamaan edesmenneen läheisensä asioita. Omainen harvoin edes tietää, mitä kaikkia vainajan asioita tulee hoitaa ja missä järjestyksessä.

Kansanedustaja Satu Hassi nosti Iltalehden haastattelussa 22.9.2021 esiin tärkeän ja monia koskettavan ongelman. Kuolleen omaisen asioiden hoitaminen oli johtanut byrokratiakierteeseen ja useisiin ongelmiin esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Finanssiala ry on ollut yhdessä muun muassa verohallinnon, maistraattien, Digi- ja väestötietoviraston ja hautaustoimistojen kanssa suunnittelemassa niin sanottua kuoleman ekosysteemiä. Sähköinen järjestelmä kokoaisi eri tahojen tiedot yhteen palveluun helpottamaan omaisten taakkaa.

Kaavaillusta palvelusta löytyisi esimerkiksi kuolintodistus ja virallinen viestipohja, jolla kuolemasta voisi ilmoittaa palveluntarjoajille ja lakkauttaa palveluita, kuten sanomalehtitilaus ja turhat vakuutukset. Vainajan omaisuuden myyntiä varten kiinteistönvälittäjälle voisi antaa oikeuden nähdä perukirja suoraan samassa palvelussa.

======
Kuoleman ekosysteemi kokoaisi eri tahojen tiedot

yhteen palveluun helpottamaan omaisten taakkaa.
======

Omaisten kohtaamat ongelmat ovat erityisen raskaita asiakkaille, jotka samaan aikaan kamppailevat surun kanssa. Nykyinen toimintojen kankeus johtuu pankeille ja vakuutusyhtiöille asetetuista erittäin tiukoista vaatimuksista suojella kuolinpesän varoja. Varojen suojelu on tarpeellista, mutta jos mekanismit saataisiin sujuvammiksi, se auttaisi kaikkia – erityisesti surevia omaisia.

Kaavailtu sähköinen järjestelmä helpottaisi sitä, että asiaankuuluvat henkilöt pääsisivät helpommin käsiksi tietoihin ilman raskasta paperiasiointia. Järjestelmä myös pienentäisi inhimillisten virheiden riskiä ja keventäisi omaisten taakkaa.

Uudistus on viime vuosina edistynyt valitettavan hitaasti. Finanssiala kannattaa hankkeen tiiviimpää edistämistä ja toivoo, että kaikille osapuolille hyödyllinen kokonaisuus saataisiin mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Toteutumiseen vaadittaisiin kuitenkin pontevampaa poliittista tahtoa.

Koko projektin tavoite on, että kuoleman jälkeen asiat tapahtuisivat mahdollisimman automaattisesti. Paljon on vielä avoimia kysymyksiä ja selvitettävää, mutta näihin kysymyksiin ei saada vastausta, jos itse hanketta ei edistetä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan