Takuusäätiön ajama luottorekisteri ehkäisisi ylivelkaantumista

Esko Kivisaari

Positiivinen luottorekisteri on tarpeen, jotta luotonantajat saavat entistä kattavamman kuvan luotonhakijan kaikista veloista. Tietosuojavaltuutettu  Reijo Aarnion kommentit Helsingin Sanomissa 5.9.  paljastavat, että hän ei ymmärrä rekisterin tarvetta.

Aarnion väitteet pankkien motiiveista ovat tuulesta temmattuja. Velkaantumisen raadolliset vaikutukset tunteva Takuusäätiö on pitkään ajanut Suomeen positiivista luottorekisteriä, jota myös Suomen Pankki ja Finanssivalvonta kannattavat. Finanssiala ry (FA) on arvioinut, että rekisteri voisi olla yksi keino hillitä ylivelkaantumista. FA suhtautui aiemmin varauksellisesti, mutta arvioi nyt rekisterin toteuttamisen hyötyjen ylittävän mahdolliset haitat.

Pankkilainat maksetaan Suomessa pääsääntöisesti tunnollisesti takaisin, mutta maksuhäiriömerkinnät ovat kasvava ongelma. Pankit arvioivat aina asiakkaansa maksukyvyn huolella. Tärkeä työkalu on stressitesti, jossa maksukykyä punnitaan luottopäätöksen yhteydessä senhetkistä korkotasoa huomattavasti korkeammilla koroilla.

Olemassa olevia luottoja koskevien tietojen tarkistamisella pankki tai muu vastuullinen luotonantaja saisi asiakkaan veloista ja maksukyvystä entistä luotettavamman kuvan, erityisesti uusien asiakkaiden osalta. Positiivinen luottorekisteri olisi tässä suhteessa hyvä väline. Siitä hyötyvät myös asiakkaat.

Oikeusministeri Antti Häkkänen keskustelee lähiaikoina eri tahojen kanssa positiivisen luottorekisterin tarpeesta. Tämä on tervetullut avaus. Finanssiala on samoilla linjoilla Aarnion kanssa siitä, että järjestelmästä ei pidä tehdä vanhanaikaista eikä tietosuojan kannalta haitallista.

Rekisterijärjestelmästä on tehtävä kustannustehokas ja vain rajattuun käyttötarkoitukseen tarkoitettu työkalu. Sen tietosisällön on oltava kattava ja riittävän ajantasainen. Pankkien myöntämien luottojen lisäksi myös pienlainayhtiöiden ja kaikkien rahoitusyhtiöiden myöntämien luottojen on oltava mukana.

Toivon, että Aarnio arvioisi positiivista luottorekisteriä avoimin silmin.

Kirjoitus on alun perin julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomien mielipidesivulla.