Talouden tarkistuslistasta apua eläkkeelle varautumiseen

Eläkkeelle jäämiseen kannattaa alkaa varautua taloudellisesti jo hyvissä ajoin, mielellään vuosia ennen kuin eläkeikä koittaa. Edellisessä blogikirjoituksessa kollegani Erkki Ukkola kertoi, kuinka marttapiireissä on muun muassa kokeiltu kursseja, joilla käydään läpi erilaisia talouteen liittyviä teemoja. Näillä kursseilla on jaettu Finanssialan Suunnittele itse elämääsi – talousasiat hoitoon huolella -opasta. Oppaan lopusta löytyy Oman talouden tarkistuslista, jonka Finanssiala on suunnitellut yhdessä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen ja Kuluttajaliiton kanssa. Tarkastuslista on saatavilla myös sähköisenä.

Tarkistuslista muotoiltiin testiksi, jonka avulla voi saada arvion siitä, miten hyvin on jo ennakoinut eläkkeelle jäämistä ja mihin kaikkiin asioihin olisi edelleen hyvä kiinnittää huomiota. Sähköinen Oman talouden tarkistuslista julkaistiin lokakuussa 2019. Testissä on 22 kysymystä, joihin vastataan yksinkertaisesti kyllä tai ei. Testi herättelee pohtimaan omaa tulevaisuutta useasta eri näkökulmasta, joihin kaikkiin liittyy tavalla tai toisella raha. Palautteenantajat ovat kehuneet testiä pohdintaa herättäväksi.

”Hyvä testi, ja huomionarvoisia seikkoja ainakin meille pienituloisille eläkkeensaajille”, kommentoi eräs vastaaja.

Reilussa kolmessa kuukaudessa testi on aloitettu 637 kertaa. Aihepiiri on siis selvästi kiinnostava. Loppuun saakka testi on tehty 379 kertaa, eli noin 60 prosenttia testin aloittaneista on myös tehnyt sen loppuun. Testin kesken jättämiselle saattaa olla monta syytä. Vastaajat saattavat kokea, että 22 kysymystä on liikaa yhdellä kertaa mietittäväksi. Vastaaja ei myöskään välttämättä koe testiä mielenkiintoiseksi tai omaan tilanteeseen sopivaksi.

”Taitaa olla vielä liian aikaista tuota täyttää tai siltä alkoi tuntumaan. Vaikka onkin hyvä ajoissa varautua, en nyt vielä aio vanhaa rakasta kotiani vaihtaa esteettömään asuntoon”, kommentoi eräs vastaaja.

Lisäksi eläkeikä voidaan kokea vielä kovin kaukaiseksi asiaksi, eikä siihen varautumista pidetä ajankohtaisena.

”Enkä kyllä vielä voi tietää, paljonko tulen eläkettä saamaan, kun työvuosia voi olla ainakin 20 edessä. Niin joihinkin kysymyksiin tuntui vähän hölmöltä vastata kyllä tai ei.”

30 prosenttia vastasi kyselyssä, ettei tiedä tulevan eläkkeensä suuruutta. Olen kuullut usein todettavan, että eläkkeen määrä pitäisi tarkistaa, mutta juuri nyt ei halua/uskalla/viitsi tehdä sitä. Yleensä selitys on myös se, että asia ei ole ajankohtainen.

Eläke ei riitä

Erityisen huolestuttavaa testin perusteella on se, että lähes 40 prosenttia vastaajista kokee, että tuleva eläke ei riitä omiin menoihin. Ensiaskel on toki jo otettu, kun tilanne tiedostetaan. Jotakin olisi kuitenkin hyvä myös tehdä, kuten säästää tai vähentää kulutusta.

Positiivista on se, että moni on jo osannut varautua – ainakin ajatuksen tasolla – elämän mukanaan tuomiin muutoksiin. 73 prosenttia vastaajista on osannut ennakoida yllättäviä elämänmuutoksia, kuten avioeron tai puolison kuoleman.

Koska testiin vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja se on vapaasti kenen tahansa käyttävissä netissä, emme tiedä, ketkä testiä ovat tehneet. On kuitenkin hyvä, että testi on saatavilla ja vapaasti hyödynnettävissä, sillä eläkkeelle jääminen on iso elämänmuutos, eikä tulojen pienenemisestä tai ylipäätään raha-asioista puhuta liikaa. Kaikki apukeinot elämänmuutoksen loiventamiseksi ovat tervetulleita.

Eräs testin tehneistä kommentoikin lopuksi näin:

”Olen eläkkeellä ja tiedän, etten enää muuta esteettömästä asunnosta. Säästäminen on jossain muodossa tärkeää, ja se toteutunee myöhemmin. Tiedän hyvin tuloni ja menoni, silti liikaa energiaa menee jatkuvan niukkuuden takia miettimiseen ja toimeentulon suunnitteluun. Toisaalta tarkat tiedot helpottavat suunnittelua.”

Kommenttien perusteella testi on siis toimiva väline herätellä ajatuksia. Suunnittelusta on hyötyä, koski se sitten koko eläkeikää tai raha-asioita. Tärkeää on myös toimia riittävän ajoissa, jolloin asioihin voi vielä vaikuttaa.

Testistä saattoi saada 0-22 pistettä. Testin tehneistä suurin osa on jo varautunut hyvin eläkkeelle jäämiseen, mutta joitakin asioita olisi vielä hyvä järjestellä. Tee Finanssialan, Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteistyönä syntynyt testi, ja kokeile, paljonko saat pisteitä!