Talous ei ansaitse loskaista imagoaan

Minkä parissa työskennellään, jos kyseessä on toimistoduuni, jossa jännittävintä on paperisilppurin käyttö? Missä täytetään Exceleitä ja raportteja kaiket päivät? Nämä suorat lainaukset kuvaavat nuorten näkemystä finanssialalla työskentelystä. Talous nähdään tylsänä, mikä johtuu pääasiassa tiedon puutteesta. Nuorten keskuudessa on yleisesti syntynyt itseään ruokkiva kierre: talouden loskainen imago ei juuri houkuta työntämään saappaitaan syvemmälle.

Ensimmäinen askel kierteen katkaisemiseen on liittää sanaan talous positiivisia mielenyhtymiä. Monille automaatioksi muodostunut negatiivinen ajatuskulku ”talous -> laskut ja verot -> ääh” pitäisi murtaa ja ottaa tilalle uudenlainen suhtautuminen talouteen. Helpommin sanottu kuin tehty. Yksi keino on korostaa nuorelle talouden valtavaa merkitystä, niin yhteiskunnallisella kuin yksilön tasolla. Se avartaa hänen maailmankuvaansa ja luo pohjan aiheesta kiinnostumiselle. Myös oman esimerkin kautta – puhumalla rahasta avoimesti, lukemalla lehtiä ja tekemällä taloudellisesti valveutuneita päätöksiä – voi saada paljon aikaan.

Tärkeintä kuitenkin on, että oman talouden perusteet ovat hallussa. Nuorilla esimerkiksi työeläkemaksut ja verot menevät sujuvasti sekaisin, eikä niiden yhteiskunnallista merkitystä ymmärretä. Myös taitojen syventäminen helpottuu perustietojen ollessa kunnossa. Kun vihdoin ymmärtää vaihtotaseen merkityksen tai kun talousuutisten heprea muuttuu miellyttäväksi luettavaksi, voi kokea onnistumisen tunteita ja parhaassa tapauksessa innostua yhä enemmän tämän mystisen kielen opiskelusta. Aikuisen rooli on tukea ja mahdollisuuksien mukaan ruokkia tätä intoa eteenpäin. Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Kun kiinnostus talouteen on herätetty, myös finanssialalla työskentely kuulostaa heti houkuttelevammalta. Kuva työtehtävistä voi kuitenkin yhä olla puutteellinen – eikä ihme. Finanssiala on jatkuvassa muutoksessa, ja työtehtävät voivat olla hyvinkin kirjavia. Edes alalla itse työskentelevät eivät ole useinkaan täysin perillä sen uusimmista käänteistä ja mahdollisuuksista. Nuoren onkin hankala saada otetta esimerkiksi pankissa tai vakuutusyhtiössä työskentelevän arjesta. Esimerkiksi lääkärin tai poliisin työnkuva on huomattavasti selkeämpi. Kun tilin avaaminen pankin asiakaspalvelussa tai eläkemaksujen automaattinen vähentyminen kesätyöpalkasta ovat nuoren ainoita henkilökohtaisia kosketuksia alaan, ei kokonaisvaltaista kuvaa pääse syntymään, ellei sitä aikuinen nuorelle kykene antamaan.

Se on paljon vaadittu, mutta onneksi on internet. Aikuinen voi parhaansa mukaan kertoa eri mahdollisuuksista, mutta tärkeää on myös tarvittaessa osata myöntää tietämättömyytensä. Netistä löytyy paljon tietoa alasta ja sen erilaisista työnkuvista (esimerkiksi Finanssialalle-sivusto) Aivan metsään ei voi kuitenkaan mennä, jos alaa suosittelee ihan kenelle tahansa. Työtehtävien kirjo on laaja ja hyvin monen tyyppisiä persoonia kaivataan. Ala tarjoaa myös huikeita mahdollisuuksia seurata omaa mielenkiintoaan ja ottaa vastaan haasteta, mikäli niitä kaipaa.

Kiinnostus talouteen ja finanssialaan kulkevat siis käsi kädessä. Kun toisen saa sytytettyä, on mahdollisuus siirtää tulta myös viereiseen roihuun. Yleisesti alan ongelma on huono brändäys. Ei ole selkää tuotetta, mitä myydä, sillä työtehtävät ovat niin moninaisia. Esimerkiksi pelisuunnittelijan työ kuulostaa nuoren korvaan upealta, mutta finanssialan tarjoama mahdollisuus suunnitella koko maailman pelikenttää jää usein varjoihin. Kun ei tiedä mitä ala tarjoaa, sen opiskelu voi tuntua villiltä kortilta, mutta totuus on, että se tarjoaa lähes kaiken, mitä kuvitella saattaa.

Oletukset on kerätty Kunkoululoppuu.fi-sivuston Instagramin kautta. Kolumnin pohjalla toimi yhteistyö FA:n ja TAT:in kesätyöntekijän välillä.