EU

Talousguru bloggaa: EU:ssa tarvitaan yhä enemmän yhteisiä ratkaisuja

Ranskan vaalituloksen selvittyä EU voi hetkeksi hengähtää, mutta haasteita on alettava pikaisesti ratkomaan. Tarvitaan avointa, rohkeaa ja ennakkoluulotonta keskustelua EU:n tulevaisuudesta.

Britannian EU-ero on pakottanut EU-johtajat miettimään EU:n tulevaisuutta: pystyykö nykymuotoinen EU vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja menestymään? Komission valkoinen kirja EU:n tulevaisuudesta on hyvä keskustelunavaus, ja nyt keskustelua tulee käydä laajasti. EU:n tulevaisuus ei muodostu ainoastaan Brysselissä, vaan myös kansalaiset ja kansalliset päättäjät on otettava mukaan kehitystyöhön. Meidän kaikkien on mietittävä, minkälaisessa EU:ssa haluamme elää ja mihin suuntaan yhteistä unionia tulee kehittää.

Tavaroiden, pääoman, ihmisten ja palveluiden vapaa liikkuvuus ovat olleet arkipäivää 90-luvun lopulla syntyneelle. Ne ovat keskeinen osaa EU:ta, ja sisämarkkinoita on kehitettävä entisestään. EU:n tulisi keskittyä suurten linjojen vetämiseen ja mantereen yhteisten ongelmien ratkaisemiseen. Paikalliset pulmat voisi suosiolla jättää jäsenmaiden ratkaistaviksi. EU:n on myös edistettävä vapaakauppaa ja puhuttava kansainvälisyyden puolesta.

EU:ta tarvitaan entistä enemmän. Euroopan haasteet ovat usein yhteisiä etenkin talouden ja turvallisuuden saralla. Yhteiset haasteet vaativat yhteisiä ratkaisuja.

Suomen on otettava aktiivisempi rooli keskustelussa EU:n tulevaisuudesta. Syrjäisellä maalla ei ole varaa katsella sivusta, vaan Suomen on oltava entistä aloitteellisempi. Suomen tulee pyrkiä olemaan EU:n ytimessä muovaamassa unionin tulevaisuutta entistä aktiivisemmin. On syytä keskittyä pohtimaan, miten EU:ta tulee kehittää suomalaisten etujen mukaisesti ja haudata taantumuksellinen keskustelu Suomen EU erosta.