Taloustieteen huippuyksiköstä vetoapua talousosaamiselle?

Kirjoittaja katsoo vasemmalle käsi huulilla ja pohtii

Pääministeri Sipilän ilmoitus uuden taloustieteen huippuyksikön perustamisesta Suomeen on hyvä uutinen myös talousosaamisen näkökulmasta. Sopii toivoa, että akateeminen kiinnostus talousosaamista kohtaan voisi lisääntyä.

Valtioneuvoston mukaan uudessa huippuyksikössä erityisesti vahvistettavia tutkimusalueita ovat makrotaloustiede, julkistalous, sovellettu mikrotaloustiede sekä aineistopohjainen päätöksenteko.

Vaikka joukossa ei sentään ole suoraan talousosaamiseen keskittyvää professuuria, voisi tutkimusta myös kansalaisten talousosaamisesta ja sen kehittämisestä toivoa olevan nykyistä enemmän. Kotimaista tutkimustietoa suomalaisten talousosaamisesta on tuotettu lähinnä nuorten näkökulmasta – siitäkään ei nykyisellään vielä kovin leveä kirjahylly täyty.

Kuluttaja kaipaa nykyisin aiempaa parempaa talouslukutaitoa maksujärjestelmien muutoksen ja vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden tuotteiden lisääntymisen myötä. Erilaisia finanssi-instrumentteja on runsaasti valittavana, mutta niitä on osattava valita viisaasti.

Kotimaista tutkimustietoa suomalaisten talousosaamisesta on tuotettu lähinnä nuorten näkökulmasta – siitäkään ei nykyisellään vielä kovin leveä kirjahylly täyty.

Akateeminen tutkimus voisi kantaa kortensa kekoon sen osalta, miten kansalaisten taloudellista viisautta parhaiten kartutettaisiin. Kansallisella tasolla asiassa on parantamisen varaa niin ikään. Suomelle on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa taloudenhallinnan neuvottelukunnassa talousosaamisen strategia, mutta konkreettiset toimet ovat jääneet vähemmälle.

Talousosaaminen on asia, jolla on kauaskantoiset vaikutukset koko Suomen taloudelliseen menestykseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti juuri 18-kohtaisen listan siitä, mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta Suomessa ihmiset ryhtyisivät nykyistä enemmän yritysten omistajiksi. Tavoitteena on saada yritykset, yksityishenkilöt ja yhteiskunta vaurastumaan rinnakkain.

Kaksi kohtaa EK:n listalla liittyvät talousosaamisen parantamiseen. EK:n mukaan kaikille yhteistä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta pitäisi lisätä kaikilla luokka-asteilla ja tehdä taloustiedosta oma osaamiskokonaisuus. Lisäksi luokan- ja aineenopettajien valmiuksia talousosaamiseen ja yrittäjyyden opetukseen pitäisi vahvistaa.

Näihin vaatimuksiin on helppo yhtyä. Omalta osaltaan suomalainen finanssiala toimii talousosaamisen edistäjänä lukuisilla hankkeilla. Keskusjärjestötasolla Finanssiala ry muun muassa järjestää yhdessä Pörssisäätiön, Suomen Pankin ja Historian ja yhteiskuntaopin liiton kanssa yhteiskuntaopin opettajille suunnattua Talous tutuksi -kiertuetta. Alakoulun opettajien talousopetuksen tueksi avasimme tänä syksynä verkossa toimivan ilmaisen Mini-Zaldo-nimisentalousopetusympäristön. Toteutuksessa olivat mukana Nuori yrittäjyys ry, rahoitus- ja vakuutusneuvonta FINE, Sitra ja Pörssisäätiö.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat