Tilintarkastusrajojen nosto haittaisi pienyrityksiä ja hyödyttäisi harmaata taloutta

Hallituksen kaavailema tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nosto vaikeuttaisi yritysten rahoituksen saantia ja vaikeuttaisi harmaan talouden torjuntaa. Jos yritys haluaa rahoittaa toimintaansa hakemalla pankista lainaa tai rahoitusta markkinoilta, on välttämätöntä, että luotonantajien ja sijoittajien käytössä on kattava ja luotettava tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Hallituksen lakiesitysluonnoksen mukaan kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajattaisiin lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Tällä hetkellä hieman yli 75 000 yritystä on tilintarkastusvelvollisia. Jos esitys toteutuu, luku olisi enää noin 30 000.

Uudistusta perustellaan yritysten hallinnollisen taakan keventämisellä ja kustannusten vähentämisellä. Tilintarkastuksesta toki aiheutuu yritykselle jonkin verran kustannuksia. Kustannukset ovat kuitenkin vuositasolla melko pieniä.

Tilintarkastuksesta on yrityksille hyötyä, sillä tilintarkastajat voivat neuvoillaan tukea yritysten toimintaa. Harva yrittäjä on esimerkiksi kirjanpidon, verotuksen tai yhtiöoikeuden asiantuntija. Kun tilintarkastuksen hoitaa ammattilainen, voi yrittäjä keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Tilintarkastetut tilinpäätökset ovat keskeisessä asemassa, kun pankit ja muut rahoittajat tekevät rahoituspäätöksiään. Suomessa pääosa yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi, joten asia on todella merkittävä. Usein pienet yritykset tarvitsevat rahoitusta nopeasti, jolloin on tärkeää, että tilinpäätökset on tilintarkastettu ajallaan. Myös vakuutusyhtiöt tarvitsevat usein tarkastettuja tilinpäätöksiä vakuutussopimusten teossa.

Uudistusta vastaan puhuvat myös kokemukset Ruotsista, joka poisti pienten yritysten tilintarkastusvelvollisuuden marraskuussa 2010. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston raportista selviää, että poistamisesta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Tilintarkastaja jätettiin valitsematta yleisemmin toimialoilla, joilla on suuri riski talousrikoksista ja verojen välttelystä. Talousraportoinnin ja tilinpäätösten virheet lisääntyivät, mistä kärsivät viranomaiset, yritykset ja rahoittajat. Yritysten kannattavuus ei myöskään parantunut niillä yrityksillä, joilla ei ollut tilintarkastajaa, ja verotulot vähenivät. Raportissa päädyttiinkin suosittelemaan tilintarkastusvelvollisuuden palauttamista pienille yrityksille.

Finanssiala ry (FA) ei ole rajojen noston vastustamisessa yksin. Tilintarkastajajärjestöjen lisäksi uudistusta vastustavat muun muassa valtiovarainministeriö ja verottaja. Luotettavasta ja riippumattoman tilintarkastajan varmistamasta raportoinnista hyötyvät omistajien ja yrityksen ulkopuolisten rahoittajien lisäksi myös monet yhteiskunnalliset toimijat, kuten verottaja.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat