Tornivaara: Digitalisoituva finanssiala tarvitsee vahvan edunvalvojan

Suomalainen finanssiala on vahva ja
vastuullinen hyvinvoinnin rakentaja. Tämä tahtotila on ollut pohjana
Finanssialan Keskusliiton perustehtävää määriteltäessä. FK:n tehtävänä on
rakentaa jäsenyrityksilleen toimintaympäristöä, jossa ne voivat
liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Pankit, henki-, työeläke- ja
vahinkovakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt, rahoitusyhtiöt ja arvopaperinvälittäjät
hoitavat liiketoimintaansa vastuullisesti ja voivat auttaa Suomen menestymään.
Osa toimijoista hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia
vakuutuksia.

​FK:n hallitus hyväksyi viime marraskuussa FK:lle uuden strategian vuosille 2016–2019. Digitalisaatio sekä ravistelee että uudistaa finanssitoimialaa kuten muitakin toimialoja. Uudenlaiset kilpailijat haastavat monella saralla nykyiset toimijat. Digitalisaatio ei ole uhka pankki- ja vakuutustoiminnalle, vaan suuri mahdollisuus, mikäli me osaamme rohkeasti tarttua digi-innovaatioihin ja tarjota ne asiakkaille arjen helpottamiseksi.

Kiihtyvä digitalisaatio edellyttää finanssialan toimijoilta yhteistä vaikuttamista säädösympäristöön ja infrastruktuuriin. Uusille toimijoille on saatava samat pelisäännöt kuin pitkään alalla olleille – muutoin kilpailutilanne ei ole reilu. Jäsenyritykset vastaavat itse digitalisaatioon liittyvästä liiketoiminnan kehittämisestä. Yhteinen tavoitteemme on kuitenkin saada alalle reilut kilpailuedellytykset, mahdollisuuksia nostaa tuottavuutta ja uutta liiketoimintaa.

FK on vahvasti ajanut sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista Suomeen. Nyt näyttää siltä, että maan hallitus on tekemässä jokaista suomalaista asunnonomistajaa palvelevan digiuudistuksen. Se tuo samalla mittavia säästöjä myös kymmenille tuhansille yrityksille ja kymmenille viranomaisille.

FK on yhdessä Liikennevakuutuskeskuksen ja Trafin kanssa mahdollistanut, että ajoneuvorekisteröinnin voi nykyään tehdä vakuuttamisen yhteydessä vakuutusyhtiön toimipisteessä tai verkkosivuilla. Rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain 2,2 miljoonaa. Nyt paperista todistusta ei tarvita. Siitä varmasti kiittää asiakas – ja myös ilmasto!

Suomalainen finanssiala tarvitsee vahvaa yhteistä edunvalvontaa myös EU-pöydissä. Viime vuosina tapahtunut sääntelyn lisääntyminen ei tätä tarvetta vähennä, vaan päinvastoin yhteistyön tarve lisääntyy. Uutta sääntelyä on työn alla koko ajan niin kotimaassa kuin EU-tasollakin.

FK tekee jatkossa EU-edunvalvontaa enemmän sekä suoraan että myös finanssialan eurooppalaisten kattojärjestöjen kautta. Vahva poliittinen paine lisätä yhteisvastuullisuutta pankkiunionissa on konkreettinen esimerkki, miksi suomalaisella finanssialalla pitää olla yhtenäinen ääni myös Brysselissä ja Frankfurtissa. EU:ssa on käytetty myös puheenvuoroja, että vastaavia menetelmiä haluttaisiin tuoda vakuutustoimintaan. Samoin pääomamarkkinaunionin rakentaminen sisältää monenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia suomalaisille finanssialan toimijoille.

FK:lla on hoidettavanaan paljon edunvalvonta-asioita, joissa FK:n jäsenillä on yhteinen intressi valvottavanaan. Yhteisestä edunvalvontapöydästä hyötyvät sekä pienet että suuret finanssialan toimijat. Finanssialan asiakkaankin etu on, että ala tunnistaa yhdessä ennakoivasti, millaisia vaikutuksia sääntelytulvalla on asiakkaisiin. Sitä työtä ei finanssialan yritys yksin kykene hoitamaan. Se on vastuullista työtä yhteisessä edunvalvonnan pöydässä.

Suomessa toimiva finanssiala tarvitsee taitavaa ja tehokasta edunvalvojaa ja sitä Finanssialan Keskusliitto on.