Uusi työ vaatii uudet tavat

Neuvottelut
yhteiskuntasopimuksesta ovat nyt päättyneet tuloksettomina. Yrityksissä emme ole
voineet jäädä odottamaan, että maan hallitus tai työmarkkinaliitot yksistään
ratkaisevat asiat puolestamme. Vastuu on meillä, eli jokaisella yrityksellä,
johtajalla, esimiehellä ja työntekijällä. Vanhoilla vasaroilla ei korjata
sähköautoja, vaan uusi työelämä ja tapa tehdä työtä edellyttävät myös uusia
toimintamalleja. Rohkeitakin.

​Finanssialan työntekijät ja työnantajat aloittivat pari vuotta sitten uuden yhteistyön, jonka tavoitteena oli yhteinen halu oppia ymmärtämään alaa kohtaavia voimakkaita muutoksia. Työnantajien ja työntekijöiden huoli alan tulevaisuudesta oli yhteinen. Näiden kysymysten ratkaisemiseksi päätettiin selvittää asia yhdessä.

Tulokset syntyivät työpajoissa, joissa finanssialan esimiehet, työntekijät ja useat alan ulkopuoliset asiantuntijat yhdessä pohtivat tulevia haasteita. Luottamus ja usko yhteiseen tekemiseen kasvoivat työn edetessä ja tulosten syntymisen myötä. Hankkeessa tunnistettiin alaa kohtaavia muutostekijöitä ja laadittiin yritys- ja liittokohtaisia toimenpidesuosituksia. Paras tulos syntyi avoimissa keskusteluissa ja ilman edunvalvontahattuja.

Yhdeksi vahvimmaksi muutostrendiksi tunnistettiin digitalisaation vaikutukset alaan ja miten uudet perinteisen finanssialan ulkopuolelta tulevat kilpailijat muokkaavat tuotteita ja asiakaskäyttäytymistä. Henkilöstön monipuolinen osaaminen nousi tärkeäksi tekijäksi tulevaisuuden finanssialalla. Tuloksena syntyi myös konkreettia sisäisen keskustelun malleja.

Tämä oli ensimmäinen kerta alan historiassa, kun kaikki finanssialan työmarkkinaosapuolet istuivat saman pöydän ääreen. Mukana olivat Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro, Vakuutusväen Liitto VvL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajan edustajana Finanssialan Keskusliitto. Hankkeelle annettiin nimeksi Hyvinvoiva finanssiala.

Vuosittainen Hyvinvoiva finanssiala -foorumi tulee seuraamaan miten liitot kukin omilla tahoillaan jatkavat aloitetulla uudistumisen polulla. Tulokset viedään nyt liittotasolta yrityksiin. Selkeä tavoite on, että tuloksia hyödynnetään tulevissa työmarkkinaneuvotteluissa ja uudistetaan työmarkkinasopimukset tämän päivän työelämän tasolle.

Pidän tärkeänä sitä, että yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi tarvitaan liitto- ja yritystasoista vuoropuhelua, johon tuo näkemyksiä myös alan ulkopuoliset toimijat. Tuloksekkaan ja mielenkiintoisen hankkeen rikastamana kannustan kaikkia Suomessa toimivia yrityksiä ja työntekijöitä käynnistämään samanlaisia keskustelufoorumeita. Me onnistuimme käynnistämään tämän työn finanssialalla. Uskon että tämä malli toimii varmasti muissakin liitoissa.

Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen ei ole aina helppoa. Yhteistä näkemystä tai asioista sopimista ei voi syntyä mikäli asioista ei puhuta. Tässä hankkeessa huomasimme, että näkemykset eri tahojen välillä olivatkin yllättäen lähempänä toisiaan kuin alussa uskoimme.