Vakuutusalallekin kaavailtu kysymysrumba suututtaa pankkiasiakkaita

Rahanpesulain vaatima tietojen utelu ärsyttää jo nyt pankkiasiakkaita. Jos huonosti käy, sama savotta saattaa odottaa myös vakuutuksen ottajia.

Pankilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä asiakkaaltaan tietoja tämän pankkipalvelujen käytöstä sekä tarvittaessa myös tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Jos riittäviä tietoja ei saada, maksua tai muuta asiakkaan ehdottamaa liiketointa ei saa toteuttaa. Samankaltainen kysymyspatteristo saattaa odottaa myös vakuutusturvaa hakevaa kansalaista, jos hallitus saa esityksensä läpi.

Nimimerkki Loukkaantunut asiakas ihmetteli Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 23.11., miksi Nordea otti yhteyttä hänen talletettuaan pankkitililleen nelinumeroisen, numerolla 1 alkavan summan rahaa talletusautomaatilla. Asian selvittäminen ei onnistunut puhelimitse, vaan tapaaminen piti sopia kasvokkain. Asiakkaan kokema lisävaiva johtuu laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi, mitä Nordea noudatti. Laki perustuu EU:n rahanpesudirektiiviin.

Sekä Finanssialan Keskusliitto että pankit ovat hyvin tietoisia kyselyiden herättämästä ärsytyksestä.

Kaikilla finanssialan yrityksillä on velvollisuus tuntea asiakkaansa toiminta, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen perustuu kansainvälisiin standardeihin sekä eurooppalaiseen sääntelyyn nojaavaan rahanpesulakiin. Laki edellyttää myös, että pankin tulee tietää, onko asiakas laissa tarkoitettu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani.

Sekä Finanssialan Keskusliitto että pankit ovat hyvin tietoisia kyselyiden herättämästä ärsytyksestä. Tungettelevat kyselyt saattavat olla leviämässä myös vakuutuspuolelle, sillä hallitus esittää rahanpesulain uudistuksessa, että myös koti-, kasko- ja matkavakuutusten ottajalta kysyttäisiin poliittisesta vaikutusvallasta. Kaiken lisäksi EU ei edes edellytä näiden kysymysten esittämistä tavallisille vakuutusten ottajille. Toivottavasti eduskunta korjaa tämän epäkohdan eikä tungettelevilta tuntuvia kysymyksiä asiakkailta tarvitse jatkossa tehdä tavallisten vakuutusten ottajilta.