Vakuutusalan oppia ammattikorkeisiin – nouseeko kiinnostus alaa kohden?

Syyskuun puolivälissä uutisoitiin LähiTapiolan ja Lahden ja Lappeenrannan alueilla toimivan LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyöstä, jonka hedelmänä on syntynyt Asiantuntijana vakuutusalalla -opintojakso. Vakuutusalaan liittyviä opintoja on Suomessa ylipäätään tarjolla vähänlaisesti, joten uusi opintojakso on enemmän kuin tervetullut – varsinkin, kun se laajenee valtakunnalliseksi.

​Opintojakso antaa kattavan käsityksen vakuutusalan töistä sekä tarjoaa LABin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua vakuutusalaan jo opiskeluaikana. Kurssi on tänä syksynä tarjolla Lahden ja Lappeenrannan alueilla toimivan LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille, mutta ensi keväänä se on tarjolla verkko-opetuksena koko Suomen ammattikorkeakouluissa. Toivottavasti opintojakso saadaan sitä kautta mahdollisimman monen saataville.

Vakuutusala ei loista kaupallisen ja tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa kovin haluttuna työpaikkana. Yksi syy siihen lienee alan tuntemattomuus – nuorille omaa alaa harkitseville ei ole kovin selvää, mistä vakuutusbisneksessä oikeastaan on kyse. Pankkiala on tunnetumpi ja sen myötä halutumpi työskentelypaikka. Nuoret tulevat pankkipalveluiden kanssa tutuiksi hoitaessaan omaa jokapäiväistä maksuliikennettään – verkkopankista tilin tsekkaus, maksu kaverille Mobile Paylla ja kaupan kassalla Apple Paylla, kulutuskäyttäytymisen seurantaa Pivosta. Jokapäiväisyyden myötä pankki on enemmän läsnä.

Tosiasia on, että pankeissa ja vakuutusyhtiössä tarjolla olevat työtehtävät muistuttavat toisiaan suuresti: molemmissa palvellaan asiakkaita suurelta osin digitaalisissa kanavissa ja hallinnoidaan heidän varojaan – toisessa pankkitalletuksia ja sijoituksia, toisessa vakuutusmaksuja ja sijoituksia. Uuden opintojakson myötä yhä useampi opiskelija törmää opintojensa aikana vakuutusalan mahdollisuuksiin.

Tutkimusten mukaan oman työn merkitys on noussut yhdeksi merkittäväksi perusteeksi valita oma työpaikka ja ala. Tässä vakuutusalalla on iso mahdollisuus loistaa. Ilman kattavaa vakuutusjärjestelmää nykyisenkaltainen hyvinvointivaltiomme olisi näet sula mahdottomuus. Suomessa hyvinvointivaltion turvaverkko on järjestetty sekä yksityisin että julkisin voimin. Yksityiset vakuutusyhtiöt hoitavat lailla pakolliseksi määrättyjä työeläkevakuutusta, liikennevakuutusta ja työtapaturmavakuutusta. Kaikki suomalaisen hyvinvoinnin peruspilareita.

Jokaisessa vakuutusyhtiössä tehdään työtä sen eteen, että vaikeuksien kohdatessa ihmistä hän ei joutuisi ainakaan taloudelliseen perikatoon. Se, jos mikä, on vastuullista toimintaa. Tämän oivaltamiseksi tosin tarvitsee miettiä vakuutusta ja sen olemassaoloa pintaa syvemmältä. Siihen uusi yhteinen opintojakso antaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden.

LähiTapiola: LABin ja LähiTapiolan yhteistyöstä syntyi opintojakso, joka ensi vuonna on tarjolla kaikille Suomen AMK-opiskelijoille

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja