EU

Väliaika-arvio ravistelee pääomamarkkinaunionia kehittymään

Finanssiala ry (FA) on keskustellut Euroopan komission pääomamarkkinaunionia koskevasta väliaika-arviosta komission korkeiden virkamiesten kanssa Brysselissä. Arvio piirtää tiekartan jäljellä oleville kahdelle työskentelyvuodelle pääomamarkkinoiden kehittämisessä. Muun muassa startup-yritysten ja muiden kehittyvien pk-yritysten rahoitusta on kehitettävä edelleen, jotta innovaatiot kukoistaisivat.

EU-maiden kesken on myös suuria eroja osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden toimivuudessa. Pankkien järjestämättömät luotot ovat komission mukaan monien maiden pankkisektorin taakkana ja tervepohjaisen luototuksen esteenä.

Pääomamarkkinaunionihanke on komission laaja toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisemmat rahoituskanavat, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille paremmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Komissio julkaisee väliaikatarkastelunsa 7. kesäkuuta.

Väliaika-arviollaan komissio osoittaa, että se työskentelee tosissaan yhteisten ja monipuolisten eurooppalaisten pääomamarkkinoiden luomiseksi. FA:n mielestä hanke on pidettävä finanssialan politiikan keskiössä siksikin, että Brexit uhkaa eurooppalaisten pääomamarkkinoiden yhtenäisyyttä, kun suurimmat finanssimarkkinat poistuvat EU:n sisämarkkinoilta.

Komissio peräänkuuluttaa kansallisia finanssivalvojia yhtenäistämään sääntelyään ja valvontaansa. Tavoite on FA:nkin mielestä keskeinen. Pääomamarkkinoiden toiminta yli rajojen ei ole tehokasta, jos kansallisessa sääntelyssä tai säännösten valvonnassa on perusteettomia kansallisia eroja. Yhtenäistämisen pitää olla finanssivalvojien ykkösprioriteetti.

Finanssialan vastuullisuus on arviossa nostettu keskeiseksi uudeksi teemaksi. FA:kin on edustettuna korkean tason ryhmässä, joka pohtii, kuinka vastuullisuuden periaatteet saisi yhdistettyä pääomamarkkinaunionihankkeeseen. Vastuullisuus on myös yksi FA:n kolmesta kärkihankkeesta, joten on hyvä että komissiokin panostaa sen kehittämiseen.

Komissio myöntää, että pankkien kiristynyt vakavaraisuussääntely on supistanut EU-yritysten luototusta. Vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot eivät sijoita riittävästi riskipääomaan, infrastruktuuriin ja vastuullisiin sijoituksiin. Vähittäissijoittajien sijoitukset on saatava ohjattua EU-markkinoilla talletuksia tuottavampiin kohteisiin. Tavoitteet ovat hyviä, mutta ne edellyttävät toteutuakseen esteiden poistamista ja säädösporkkanoiden luomista.

Digitalisaatio ja Fintech nähdään myös pääomamarkkinaunionin keskeisenä osana. Komissio pohtii parhaillaan toimia, jotka mahdollistavat uusien toimijoiden, uusien tuotteiden ja palveluiden sekä uuden kilpailun kehittymisen. Digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuksia myös perinteisille finanssialan toimijoille.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat