Vihreästi rahoitettu asuinrakentaminen torjuu ilmastonmuutosta

Finanssiala torjuu ilmastonmuutosta muun muassa lainoittamalla energiatehokkaiden asuinrakennusten rakentamista ja energiatehokkuutta lisääviä peruskorjauksia. Asumisessa ei ole kyse pienistä päästötuprahduksista: Rakennukset tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Myös pientalojen energiatodistukset tulisi saada pankkien käyttöön, jotta asumisesta saataisiin entistäkin energiatehokkaampaa.

EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma sisältää rahoitusalalle kolme periaatetta: rahoitusalan on toimittava pitkäjänteisesti, ohjattava rahoitusta ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan ja toteutettava muutos hallitusti.

Yksi osa kestävää rahoitusta on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, mikä on hallituksen talousarviossakin kattavasti esillä. Finanssiala on keskeisessä asemassa lainoittamassa rakennusten energiatehokkuusinvestointeja.

Suomen asuinrakennuksista 90 prosenttia on yhden tai kahden huoneiston rakennuksia. Tällaisten rakennusten energiatodistusten tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia eivätkä pankkien saatavilla sähköisesti.

Finanssiala ry on esittänyt asuntoasioista vastaavalle ministerille Krista Mikkoselle, että asuntovakuudellisten luottojen antajille tulisi mahdollisuus saada käyttöönsä pientalojen energiatodistukset lainoitusprosessia varten. Tähän tarvitaan lainsäädäntömuutos.

Rakentaja tai remontoija voisi mahdollisesti saada energiatodistustietojen pohjalta edullisempaa lainaa, mikä puolestaan lisäisi energiatehokkaan rakentamisen kannattavuutta ja siten myös houkuttelevuutta.

Energiatehokkuus laskee myös asumiskuluja

Ilmastoystävällisyyden lisäksi energiatehokkuus laskee asumisen kuluja. Näin kotitaloudella on enemmän käytettävissä olevia varoja ja taloudellista liikkumavaraa. Selvitysten mukaan energiatehokkaisiin rakennuksiin siis sisältyy pienempi riski, että asiakas ajautuu maksukyvyttömäksi.

Alkuvuonna tehdyssä FA:n kansalaiskyselyssä lähes 60 prosenttia vastaajista olisi valmis remontoimaan omaa asuntoaan energiatehokkaammaksi, jos se pienentäisi asuntolainan marginaalia. Alle 40-vuotiaista jopa 70 prosenttia on myönteisellä kannalla. Uudet asunnot ovat useimmiten energiatehokkaita mutta myös vanhempi asunto voidaan remontoimalla muuttaa sellaiseksi.