Anne-Maria Salonius: Voitto ja vastuu kulkevat usein käsi kädessä

Vastuullisuus on korkealla useiden yritysten agendalla. Entistä enemmän nähdään, että yritysten tulisi paitsi tuottaa arvoa osakkeenomistajilleen, myös, miettiä mikä on liiketoiminnan vaikutus henkilöstölle, asiakkaille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Voitto ja vastuu kulkevat usein myös käsi kädessä: ilmastonmuutos kannattaakin nähdä myös bisnesmahdollisuutena. Vastuullisuus on avain pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan.

Koronapandemia on viime aikoina vienyt huomiota vastuullisuuskysymyksistä, kun painopiste on ollut tukitoimissa talouden pelastamiseksi. Nyt on kuitenkin katsottava pidemmälle ja tuettava ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Vastuulliset sijoitukset ja toimet ovat finanssialan toiminnan ytimessä: ympäristöasiat hyvin hoitava yritys pärjää paremmin tulevaisuudessa. Vastuullisuus on osa riskienhallintaa.

 

Ålandsbankenin vastuullisuusstrategia konkretisoi sen, miten toiminnassamme huomioimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin kuuluvat myös kestävän pankkitoiminnan periaatteet. Miltä osin vaikutuksemme on positiivinen ja miltä osin negatiivinen? Kun nämä YK:n globaalit tavoitteet viedään konkreettisesti toimintasuunnitelmaan, rakennamme yhdessä kestävää ja vastuullista tulevaisuutta. Tähän tarvitaan konkreettisia tekoja pelkkien puheiden sijaan. Esimerkiksi Ålandsbankenissa vastuullisuus on osana jokaisen henkilön toimenkuvaa, ei mikään erillinen osasto.

Toimintamme perustuu henkilökohtaisiin asiakassuhteisiin sekä pitkäjänteisten ja kestävien ratkaisujen tarjoamiseen. Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä ja olemme myös ympäristön suojelussa merkittävä toimija, etenkin Itämeriprojektimme kautta. Haluamme omalta osaltamme yrityksenä tehdä parhaamme, jotta me kaikki mahtuisimme yhdelle planeetalle.

Yhteisiä toimia tarvitaan yhä enemmän

Vuonna 2016 lanseeraamamme globaali indeksi syntyi huolestamme ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksista rakkaaseen Itämereemme. Kuluttajakäyttäytymisellä on iso vaikutus ilmastonmuutokseen ja Itämeren tilaan. Maksukorttiin liitetty Åland Index arvioi ostosten hiilijalanjäljen ja auttaa asiakasta ymmärtämään kulutuksensa ympäristövaikutuksia. Tieto auttaa yksilöitä muuttamaan kulutustottumuksiaan ympäristön kannalta kestävimmäksi ja halutessaan hyvittämään ostoista syntyneen hiilijalanjäljen. Asiakaskyselyssämme kävi ilmi, että 22 prosenttia on muuttanut käyttäytymistään Åland Indexin perusteella.

Åland Index on saavuttanut kansainvälistä huomiota. Innovaatiota on esitelty muun muassa YK:n päämajassa New Yorkissa käytännön esimerkkinä saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet ja se on palkittu Cannes Lions -festivaaleilla yritysvastuusta Suomen ensimmäisellä Grand Prix -palkinnolla. Nyt viemme indeksiä maailmalle ruotsalaisen Startupin Doconomyn kanssa. Tällä hetkellä Åland Index tavoittaa globaalisti 100 miljoonaa pankkiasiakasta seitsemässä eri maassa.

Vastuulliset sijoitukset kiinnostavat yhä enemmän

Asiakkaiden kiinnostus vastuullisiin sijoituksiin on selvästi kasvanut viime vuosina. Noudatamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ja kaksi rahastoamme on jo saanut Joutsenmerkin. Viime vuoden lopussa lanseerasimme Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston, joka onnistui keräämään kolmessa viikossa noin 60 miljoonan euron arvoisen sijoituspotin. Hyvin sujunut lanseeraus myös kertoo, että markkinoilla on kysyntää vastuullisille rahastoille.

Vastuullisuus on Ålandsbankenissa viety jokaiseen asiakaskohtaamiseen ja näin vastaamme asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä tuo myös merkityksellisyyttä henkilöstöllemme, omalla työllämme olemme vaikuttamassa ja mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Vastuullisuus on meidän jokaisen vastuulla.

Anne-Maria Salonius

Kirjoittaja on johtaja Ålandsbanken Suomessa ja Finanssiala ry:n vastuullisuustoimikunnan puheenjohtaja.

Kirjoitus kuuluu Vastuullinen finanssiala -kolumnisarjaan, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden edustajat kertovat vastuullisuudesta finanssialalla.