Yritys on vahvoilla, jos se pystyy tarjoamaan nuorille tulevaisuuden tekijöille sen, mitä he työelämältä odottavat 


Peräti kolmannes nuorista pelkää, että työelämä on liian raskasta. Tämä selviää toukokuussa 2022 julkaistusta TATin Nuorten Tulevaisuusraportista. On huolestuttavaa, jos jo yläkoululaiset, lukiolaiset sekä ammatilliset opiskelijat pelkäävät työelämän kuormittavuutta. 

Työelämään astuminen jännittää ja saattaa pelottaakin, koska kyseessä on jotain uutta. On väärin, jos nuoret joutuvat jo kouluaikoina pelkäämään, että työelämä tulevaisuudessa kuormittaa heitä liikaa.  

Nuoruudessa saadut kokemukset työelämästä vaikuttavat pitkälti siihen, millaisena työelämä näyttäytyy aikuisena. Tämä pätee niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin kokemuksiin. Myös sillä, miten työelämästä puhutaan lähipiirin kesken, on suuri vaikutus nuorten mielikuvaan työelämästä ja sen kuormittavuudesta.  

Aloitin itse työnteon yläasteella ja olen vuosien mittaan ymmärtänyt, miten suuri merkitys hyvällä ilmapiirillä ja työkavereilla on työn kuormittavuuteen. Kaikkia on ehdottomasti kohdeltava yhdenvertaisesti työpaikalla. Yhdenvertaisuuden pitää näkyä teoissa, eikä vain sanoissa, jotka eivät johda mihinkään. 

Nuorten Tulevaisuusraportin vastaajista lähes yhdeksän kymmenestä sanoi haluavansa tehdä töitä sellaisessa työympäristössä, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Onkin erityisen tärkeää, että työpaikalla nuorille tulee tunne, että heidät on otettu osaksi työyhteisöä, heihin luotetaan ja heidän tekemäänsä työtä arvostetaan kuten myös pitkän työuran tehneen panosta.  Nuoren hyvä itsetunto ja kokemus siitä, että minä pystyn, vähentävät pelkoa työelämää kohtaan. 

======
Nuoren hyvä itsetunto ja kokemus siitä, että minä pystyn,

vähentävät pelkoa työelämää kohtaan.
======

On tärkeää, että nuoret saavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisuuden tutustua työelämään ja sen monipuolisuuteen. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat jo monen vuoden ajan raottaneet ovia finanssialan arkeen päivittämällä Finanssialalle-Instagramia kesätyöntekijöiden voimin. Finanssialalla on monenlaisia duuneja monenlaisille osaajille, ja työntekijöiden monipuolista osaamista sekä hyvää asennetta arvostetaan.  

Alaa valitessa nuorille kaikkein tärkeimmät tekijät ovat kohtuulliset työajat, turvallinen ja viihtyisä työympäristö sekä hyvät työkaverit ja esihenkilöt. Nämä Nuorten tulevaisuusraportista löytyvät tekijät kannattaa laittaa muistiin, kun aloille houkutellaan uusia tekijöitä. Ne yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan tulevaisuuden tekijöille sen, mitä he työelämältä odottavat, ovat vahvoilla!

 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan