Lausunto

900 ja 1800 megahertsin verkkotoimilupien ns. 2G-toimilupaehdon välitarkastelu

2G-verkko tulee säilyttää maanlaajuisena

VN/15204/2023

2G-verkko tulee säilyttää maanlaajuisena

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä sijoitusrahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä.

Kuten lausuntopyynnössä todetaan: ” 2G-verkossa on tällä hetkellä erittäin suuri määrä sähkö-, vesi-, kaasu-, kaukolämpö- ja kylmäverkkoihin liittyviä mittareita ja ohjauslaitteita (2G M2M/IoT), joiden elinkaari on pitkä. Mittareiden datansiirto matkaviestinverkossa on pientä verrattuna uudempien verkkoteknologioiden datansiirtoon, mutta välitettyä mittausdataa toimitetaan esim. 3,7 miljoonalta sähkömittarilta tunneittain jokainen vuorokausi. 2G-verkkoa hyödyntäviä mittareita, joiden käyttöikä on 10-25 vuotta, asennetaan edelleen käyttöön.”

2G-verkko on myös olennainen osa Suomen huoltovarmuutta. Verkon kautta hoidetaan paljon kriittistä ohjaus- ja hälytystietoa.

Finanssiala ry (FA) esittää 2G-verkon säilyttämistä niin kauan, kuin se kokonaisturvallisuuden kannalta on tarpeellista. Myös 2G-verkon käyttäjille tulee taata riittävän pitkä siirtymäaika siirtymisessä 4G-5G-6G-tekniikkaan tai muuhun tekniikkaan, jota käytetään ohjaus- ja hälytystietojen siirrossa.


FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi

Johtaja

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan