Lausunto

Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat