Lausunto

ASP-korkotukilainan enimmäismäärien korottaminen

Finanssiala kannattaa ASP-korkotukilainan enimmäismäärien korottamista.

VN/28698/2023

  • FA pitää esitystä hyvänä ja perusteltuna, mutta katsoo, että voimaantulon ajankohta on ongelmallinen samanaikaisesti tapahtuvan positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton vuoksi.
  • Asetuksessa on tarpeen selventää, koskeeko muutos uusien sopimusten ohella myös jo voimassa olevia sopimuksia. FA kannattaa soveltamista yhtäläisesti sekä uusiin että vanhoihin sopimuksiin.

Finanssiala kannattaa ASP-korkotukilainan enimmäismääriin ehdotettua korotusta. Se parantaa ASP-säästäjän asemaa ja siten todennäköisesti lisää kiinnostusta asuntosäästämiseen.

Ensiasunnon ostoa tukevat toimenpiteet ovat kannatettavia etenkin nyt, kun ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta poistuu.

Ehdotettu muutos edellyttää luotonantajilta tietojärjestelmämuutoksia, joihin tulee varata riittävä aika ennen asetuksen voimaantuloa. FA pitää hyvänä, että asetusehdotuksessa on otettu tämä näkökohta huomioon ja esitetty voimaantulon ajankohdaksi 1.4.2024. Juuri kyseinen päivä on kuitenkin ongelmallinen, sillä positiivinen luottotietorekisteri otetaan silloin käyttöön. Tietojärjestelmämuutosten kannalta olisi parempi välttää kahden muutostyön samanaikaisuutta. FA esittää, että esimerkiksi 30.4. tai 2.5. olisi parempi ajankohta.

Lisäksi asetusehdotuksen soveltamisalaa on FA:n mielestä syytä selkeyttää täsmentämällä, koskeeko muutos uusien sopimusten ohella myös jo voimassa olevia sopimuksia. FA kannattaa soveltamista yhtäläisesti sekä uusiin että vanhoihin sopimuksiin, mutta soveltamisala olisi hyvä todeta asetuksessa selvästi, jotta kaikki luotonantajat toimivat yhdenmukaisesti.

FA korostaa, että muutoksen toimeenpano yksinkertaistuu, jos sitä sovelletaan olemassa oleviin sopimuksiin automaattisesti asetuksen nojalla (jolloin sopimuksia ei tarvitse uusia).

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomisti

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan