Lausunto

Asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskeva arviomuistio

Finanssialan mielestä arviomuistio on kattava

  • Finanssiala ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta. Arviomuistio on kattava ja siinä on asianmukaisesti huomioitu pantinsaajan hyväksynnän tarve pantin arvoon vaikuttavalle yhtiöjärjestyksen muutokselle (kohta 40) ja isännöitsijäntodistuksen kehittäminen (kohta 46).
  • Muistiossa esitetyn lisäksi haluaisimme kiinnittää huomiota siihen, että osuuskuntamuotoinen asuminen poikkeaa juridiselta rakenteeltaan siinä määrin asunto-osakeyhtiöstä, että sitä koskeva sääntely olisi parasta sijoittaa osuuskuntalakiin tai jopa tällaisia asuinyhteisöjä koskevaan erillislakiin, mahdollisesti asunto-osakeyhtiölakiin tehtävien viittausten kera.

 

 

Finanssialan mielestä arviomuistio on kattava

  • Finanssiala ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta.  Arviomuistio on kattava ja siinä on asianmukaisesti huomioitu pantinsaajan hyväksynnän tarve pantin arvoon vaikuttavalle yhtiöjärjestyksen muutokselle (kohta 40) ja isännöitsijäntodistuksen kehittäminen (kohta 46).
  • Muistiossa esitetyn lisäksi haluaisimme kiinnittää huomiota siihen, että osuuskuntamuotoinen asuminen poikkeaa juridiselta rakenteeltaan siinä määrin asunto-osakeyhtiöstä, että sitä koskeva sääntely olisi parasta sijoittaa osuuskuntalakiin tai jopa tällaisia asuinyhteisöjä koskevaan erillislakiin, mahdollisesti asunto-osakeyhtiölakiin tehtävien viittausten kera.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat