Lausunto

E 45/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston varajärjestelyn aikaistaminen ja IGA-muutokset

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat