Lausunto

E 61/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Elina Kamppi

Vastuullisuusasiantuntija

Kestävä rahoitus ja muut vastuullisuusasiat, EU-edunvalvonta