Lausunto
EU

E-kirje STM Solvenssi II delegoidun asetuksen muutos pääomamarkkinaunioniin liittyvänä ehdotuksena

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Inna Aaltonen

Johtava asiantuntija

Vakavaraisuus ja viranomaisraportointi (vakuutusyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset), johdannaiset, keskusvastapuolet