Lausunto

E12/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Ensimmäinen seurantaraportti järjestämättömien lainojen vähentämisestä Euroopassa – VM:n jatkokirjelmä

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat