Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

VN/17510/2022

Finanssiala kannattaa valtioneuvoston asetusta

Finanssiala ry kuitenkin toteaa, että 4§:n mukaisiin kiinteän koron jälkeisiin korkovaihtoehtoihin pitäisi lisätä myös kiinteä korko. Asiakas voi siis kiinteän koron jälkeen ottaa myös uuden kiinteän koron jakson ensimmäisen perään.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan