Lausunto

Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä hautaus- ja eroavustuskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden 19/2013, 13/2012, 8/2021 ja 9/2021 muutokset sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet

Finanssiala ry:llä ei ole huomautettavaa esitettyihin muutoksiin.

FIVA 17/01.00/2021

Finanssiala ry kiittää mahdollisuudesta lausua esitetyistä muutoksista. Muutokset liittyvät eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain eduskunnassa juuri hyväksyttyyn lakimuutospakettiin. Erityisesti työeläkevakuutusyhtiöitä koskien muutokset ovat teknisiä. Finanssiala ry:llä ei ole esitettyihin muutoksiin huomautettavaa.

Finanssiala ry toteaa kuitenkin, että määräys- ja ohjekokoelman 13/2021 taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelmaa ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmaa koskeva luku 6 olisi syytä päivittää. Finanssiala osallistuu mielellään tähän työhön.

FINANSSIALA RY

Mikko Kuusela

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan