Lausunto

Esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Satu Wennberg

Johtava lakimies

Tietosuoja-asiat, sijoittajansuoja, kilpailulainsäädäntö ja EU:n koko finanssialaa koskevat kuluttajansuojahankkeet