Lausunto

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö ja HE-luonnos uudeksi tietosuojalaiksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat