Lausunto

Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpano

Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpano.

VN/18042/2023

FA tukee valtiontukien takaisinperintää koskevia muutosehdotuksia

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta.  FA:n tiedossa ole luonnoksen vaikutusarvion kanssa ristiriitaista tietoa. FA toivoo luottolaitosten kautta kanavoitujen tukien takaisinperintätilanteiden jäävän harvinaisiksi luonnoksessa ennakoituun tapaan ja kannattaa ehdotuksen mukaisia mahdollisuuksia luopua takaisinperinnästä poikkeuksellisissa tilanteissa.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan