Lausunto

EC consultation on the feasibility assessment for a potential EU referral scheme

Vaihtoehtoisia rahoituslähteitä koskevan pakollisen tiedonantovelvoitteen toteutettavuuden arviointi EU:ssa

  • FA ei kannata järjestelyä, jossa luotonantajalle asetetaan velvollisuus ohjata kielteisen luottopäätöksen saanut pk-yritysasiakas vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin (”Referral scheme”).
  • Suomessa yritysrahoituksen saatavuus on hyvä ja hylättyjä luottohakemuksia on vähän. Pandemiankin aikana pankit ovat myöntäneet runsaasti uusia luottoja ja samalla antaneet lyhennysvapaita ja muita helpotuksia olemassa olevien luottojen ehtoihin.
  • Jos luottohakemus hylätään, siihen on perustellut syyt. Yleensä ne liittyvät yrityksen liiketoimintamalliin, pääomien määrään, vakuuksiin ja omistusrakenteeseen. ”Referral scheme” ei ole oikea tapa  korjata näitä ongelmia, vaan ne edellyttävät yrityksen omia toimenpiteitä.
  • Vaihtoehtoisista rahoituslähteistä on jo nyt saatavilla runsaasti tietoa mm. eri viranomaisilta ja alan toimijoilta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat