Lausunto

Fiva MOK luonnos henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnan aloittamista ja hallintorjäjestelmää koskevaksi määräys- ja ohjekokoelman muutoksiksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat