Lausunto

Hallinnointikoodin muutosehdotukset

Hallinnointikoodin ensimmäisen vaiheen uudistukset ovat tervetulleita 

  • Hallinnointikoodin ensimmäisen vaiheen uudistukset ovat tärkeitä, jotta voidaan itsesääntelyn keinoin edistää hallitusten tasapuolista sukupuolijakaumaa. 
  • Hallinnointikoodin uudistukset ovat selkeitä ja johdonmukaisia. 
  • Itsesääntely on riittävä keino sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kansallisen sääntelyn ulkopuolelle jäävissä listayhtiöissä. 


Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua hallinnointikoodin ensimmäisen vaiheen muutosehdotuksista. 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi. Uusi hallinnointikoodi korvaisi nykyisen vuonna 2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin. Hallinnointikoodiin ehdotetaan muun muassa kiintiödirektiiviä vastaavasti suositusta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa. 

FA pitää tärkeänä, että itsesääntelyn keinoin edistetään hallitusten tasapuolista sukupuolijakaumaa jatkossakin. FA:lle on keskeistä, että itsesääntely on selkeää, ja kiintiödirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun liitteen mukaisten pyöristyssääntöjen sisällyttäminen taulukkomuodossa hallinnointikoodiin on omiaan lisäämään hallinnointikoodin selkeyttä. 

FA katsoo, että itsesääntelyllä pystytään riittävässä määrin edistämään sukupuolten tasa-arvoa myös sellaisten listattujen yhtiöiden osalta, jotka eivät kuulu kiintiödirektiivin kansallisen soveltamisalan piiriin. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan