Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

Aikuiskoulutus ja osaamisen vahvistaminen kaipaavat kokonaisremonttia

 • Finanssiala ehdottaa aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia.
 • Kouluttautuminen ja osaamisen kasvattaminen tulee olla mahdollista myös työn ohessa.
 • Järjestelmää tulee kehittää joustavammaksi vastaamaan sekä työnantajan että yksilön tarpeisiin ammatillisessa kehittymisessä.

VN/23407/2023

Aikuiskoulutus ja osaamisen vahvistaminen kaipaavat kokonaisremonttia

 • Finanssiala ehdottaa aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia.
 • Kouluttautuminen ja osaamisen kasvattaminen tulee olla mahdollista myös työn ohessa.
 • Järjestelmää tulee kehittää joustavammaksi vastaamaan sekä työnantajan että yksilön tarpeisiin ammatillisessa kehittymisessä. 

Finanssiala kannattaa nykyisillä ehdoilla olevan aikuiskoulutustuen lakkauttamista ja ehdottaa aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia. Pääperiaatteena on oltava, että kouluttautuminen ja osaamisen kasvattaminen pitäisi olla mahdollista myös työn ohessa.

Aikuiskoulutustukea on kehitettävä siten että se jatkossakin mahdollistaa yksilölle työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämistä ja työttömyyden riskin pienentämisestä, mutta erityisesti toimialojen ja yrityksien mahdollisuutta valmistautua merkittäviin työelämän muutoksiin.  

Finanssialalla on ollut jo kymmenen vuotta vuoropuhelua yhteisestä tulevaisuudenkuvasta niin yritysten, yksilöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmista ja näistä vuoropuheluista on sovittu rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimusneuvotteluissa. Tällä hetkellä jatkamme keskustelua TYÖ2030 -ohjelman puitteissa ja valmistaudumme generatiivisen tekoälyn tuomiin merkittäviin muutoksiin. Työntekijöiden kanssa tapahtuneen tulevaisuustyön tuloksena tunnistamme toimialamme uudet osaamistarpeet. Nykyinen aikuiskoulutustukijärjestelmä ei ole tukenut työn ohella tapahtuvaa osaamiseen vahvistamista riittävästi.   

1       Ehdotamme seuraavia kehityskohteita aikuiskoulutustukijärjestelmään:

 1. Yksilön ja työnantajan tarpeet: Järjestelmää tulee kehittää joustavammaksi vastaamaan sekä työnantajan että yksilön tarpeisiin ammatillisessa kehittymisessä. 
 • Jatkuva oppiminen ja opiskelun tukeminen työn ohessa: Uuden rahoitusmallin tulisi tukea päätoimisen opiskelun rinnalla erityisesti osa-aikaista opiskelua ja kouluttautumista työn ohessa. 
 • Siirtymäaika ja asteittaiset muutokset: Ehdotamme siirtymäaikaa uudistusten toteuttamiseksi, jotta nykyiset tukijärjestelmän käyttäjät voivat sopeutua muutoksiin. Lisäksi suosittelemme asteittaista muutosta uusiin tukimalleihin, jotta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata ajoissa. 
 • Aikuiskoulutustuen tarpeellisuus ja vaikutus työllisyyteen: On tärkeää muistaa, että aikuiskoulutustuen tarjoaminen edistää osaamista ja siten parantaa yksilöiden työllistymismahdollisuuksia ja työurien jatkuvuutta. Investointi osaamiseen vähentää pitkällä aikavälillä työttömyyden riskiä ja edistää talouden kestävyyttä. 
 • Rahoituksen läpinäkyvyys: On tärkeää tiedostaa, että nykyinen järjestelmä rahoitetaan pääosin työttömyysvakuutusmaksuilla. Sen sijaan, että tämä merkittävä järjestelmä lakkautetaan, tulisi panostaa sen kehittämiseen vastaamaan entistä paremmin nykyajan ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. 

FINANSSIALA RY

Tuomo Yli-HuttulaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja