Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta

Vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta on syytä lisätä

  • FA kannatta vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä sekä sen sääntelyn selkeyttämistä.


VN/924/2022

Finanssiala ry (FA) pitää perusteltuina esitettyjä muutosehdotuksia vaalirahoituslakiin, puoluelakiin sekä kansalaisaloitelakiin. Kannatamme vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä sekä sääntelyn selkeyttämistä.

Finanssiala ry on pankkien, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä sijoitusrahasto- ja rahoitusyhtiöiden ja arvopaperivälittäjien edunvalvontajärjestönä sitoutunut avoimuuteen. Julkaisemme vuosittain avoimuustilinpäätöksen, jossa kerromme, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista. Kannatamme lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön avoimuuden lisäämistä sekä kotimaassa että EU:ssa.

FA haluaa olla kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös osallistumalla poliittisen toiminnan tukemiseen. Olemme tukeneet meitä lähestyneitä puolueita ja niiden ehdokkaita sekä eduskunta- että eurovaaleissa. FA:n edustajat ovat osallistuneet muun muassa maksullisiin vaaliseminaareihin sekä puhujina että osallistujina. Julkistamme verkkosivuillamme antamamme kaikki vaalituet ehdokkaille ja puolueille, myös summat, jotka jäävät alle 1 500 euron.

FINANSSIALA RY

Tuomo Yli-Huttula


Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan