Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Finanssiala ry kannattaa hallituksen esitystä

  • Hallituksen esityksessä uudistetaan rakenteellisesti eläkesäätiöitä, eläkekassoja sekä sairauskassoja ja hautaus- ja eroavustuskassoja koskeva sääntely. Esityksessä on myös sisällöllisiä uudistuksia. Finanssiala ry kannattaa esitystä.
  • Vaikka esityksessä on täsmennyksiä koskien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen selvitystila- ja konkurssimenettelyä, Finanssiala ry pitää tärkeänä eläkelaitosten selvitystilaa ja konkurssia koskevan sääntelyn kehittämistä kokonaisuutena.

HE 28/2021 vp

Finanssiala ry kannattaa hallituksen esitystä

  • Hallituksen esityksessä uudistetaan rakenteellisesti eläkesäätiöitä, eläkekassoja sekä sairauskassoja ja hautaus- ja eroavustuskassoja koskeva sääntely. Esityksessä on myös sisällöllisiä uudistuksia. Finanssiala ry kannattaa esitystä.
  • Vaikka esityksessä on täsmennyksiä koskien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen selvitystila- ja konkurssimenettelyä, Finanssiala ry pitää tärkeänä eläkelaitosten selvitystilaa ja konkurssia koskevan sääntelyn kehittämistä kokonaisuutena.

Teknisenä huomiona Finanssiala ry toteaa, että eläkelaitoksen määritelmä voi aiheuttaa sekaannusta. Lakiehdotuksessa 1 eläkelaitos tarkoittaa eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, ei työeläkevakuutusyhtiöitä. Erityisesti kyseisen lakiehdotuksen 12 lukua vakuutuskannan luovutuksesta tulisi tältä osin täsmentää.

FINANSSIALA RY

Esko Kivisaari

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat