Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Finanssiala suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti Ilmastorahasto Oy:tä koskevaan lakiesitysluonnokseen

  • Finanssiala ry (FA) pitää valtiontuen käyttömahdollisuutta lähtökohtaisesti positiivisena asiana.
  • On varmistettava, että valtiontukea käytettäessä Ilmastorahasto Oy:n toiminta ei häiritse markkinaehtoista rahoitusta.

 


VN/27347/202

1        Valtiontuen käytöllä voidaan madaltaa tuottotavoitetta tai ottaa enemmän riskiä

Ilmastorahasto Oy:n tarkoituksena on edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä vauhdittaa teollisuuden vähähiilisyyttä ja Suomen talouden digitalisaatiota. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi se harjoittaa sijoitus- ja muuta rahoitustoimintaa ja voi hyödyntää erilaisia sijoitusinstrumentteja.

Hallituksen lakiesitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi lain tasolla Ilmastorahasto Oy:n tarkoituksesta, organisoinnista, taloudellisista toimintaperiaatteista sekä mahdollisuudesta käyttää valtiontukea sijoitus- ja rahoitustoiminnassaan. Koska valtiontuen myöntäminen pitää sisällään julkisen vallan käyttöä, se edellyttää asiasta säätämistä lailla.

Lakiesitysluonnoksen mukaan Ilmastorahasto Oy voisi markkinaehtoisten sijoitusten ohella tehdä myös sijoituksia, joihin sisältyy valtiontukea. Se voi tapahtua esimerkiksi asettamalla matalamman tuottotavoitteen kuin yksityiset rahoittajat tai ottamalla suurempaa riskiä esimerkiksi hyväksymällä yksityisiä rahoittajia huonomman etuoikeusaseman sijoituksen kohteena olevan yhtiön mahdollisessa insolvenssimenettelyssä. Valtiontuen käytöllä pyritään edistämään sellaisia hankkeita, jotka eivät toteutuisi pelkästään markkinaehtoisella rahoituksella tai toteutuisivat vain osin tai vasta myöhemmin.

2        Valtiontuen käyttö ei saa häiritä markkinaehtoista rahoitustoimintaa

FA suhtautuu lakiesitysluonnokseen ja valtiontuen käyttömahdollisuuteen lähtökohtaisesti myönteisesti. Ilmastorahasto Oy:lle varattu siirtomääräraha (300 miljoonaa euroa) sekä osakeomistusten määrä ovat alkutilanteessa varsin sopivia: rahasto ei ole liian suuri, jotta se sotkisi markkinaa, mutta toisaalta yhdessä yksittäisten sijoitusten arvioidun koon (10–50 miljoonaa euroa) kanssa sellainen, että useampia lupaavia hankkeita on mahdollista viedä eteenpäin. Myös tuotevalikoimassa olevat instrumentit vaikuttavat kattavilta.

FA:n mielestä on olennaista, että valtiontukea hyödyntäessään Ilmastorahasto Oy pitää kiinni periaatteesta edistää vain sellaisia hankkeita, joita ei ole mahdollista toteuttaa pelkästään markkinaehtoisella rahoituksella. Markkinoiden normaalia toimintaa ei tule häiritä. Lisäksi tulisi varmistaa, että sijoitusten kohdeyhtiöille ei luoda kannustimia järjestää toimintaansa tavalla, joka mahdollistaa valtiontuen käytön, vaikka markkinaehtoista rahoitusta olisi riittävästi saatavilla.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila
Johtaja, pääekonomisti

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan