Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta 

​FA kannattaa sääntelyä etäkokous- ja etäosallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi 

  • FA kannattaa ehdotettua pysyvää sääntelyä etäkokous- ja etäosallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. 
  • Finanssialan näkökulmasta on tärkeää valmistella vastaavat muutokset myös finanssialan toimijoita koskevaan yhtiöoikeudelliseen erityislainsäädäntöön. Ehdotetussa muodossaan sääntelykokonaisuus jää vielä vakuutusyhtiöiden osalta puutteelliseksi. FA pitää tärkeänä, että tarvittavat vakuutuslainsäädännön muutokset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollisimman pian.  


HE 47/2022 

FA kannattaa ehdotettua pysyvää sääntelyä etäkokous- ja etäosallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.  

On tärkeää, että finanssialan eri toimijoille mahdollistetaan tasavertaiset mahdollisuudet etäkokousten järjestämiseen. Nyt eduskunnan käsiteltävänä oleva sääntelykokonaisuus (HE 47/2022 sekä HE 67/2022) kattaa yhteisömuodoista osakeyhtiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset sekä luottolaitoksista hypoteekkiyhdistykset ja säästöpankit. Pysyvä etäkokoukset ja etäosallistumisen mahdollistava sääntely jää kuitenkin vielä vakuutusyhtiöiden osalta puutteelliseksi. FA pitää tärkeänä, että tarvittavat vakuutuslainsäädännön muutokset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollisimman pian. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs