Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Finanssiala ry kannattaa hallituksen esitystä

  • Finanssiala ry (FA) kannattaa hallituksen esitystä, eikä ehdota siihen muutoksia.
  • Olemme tyytyväisiä, että esitys on laadittu EU-sääntelyn mukaisesti eikä sisällä kansallista lisäsääntelyä.

HE 255/2020 vp

Finanssiala ry kannattaa hallituksen esitystä

  • Finanssiala ry (FA) kannattaa hallituksen esitystä, eikä ehdota siihen muutoksia.
  • Olemme tyytyväisiä, että esitys on laadittu EU-sääntelyn mukaisesti eikä sisällä kansallista lisäsääntelyä.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi