Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä ja hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat