Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

FA tukee parannuksia konkurssiasiamiehen tiedonsaantioikeuteen

  • Finanssiala ry (FA) pitää konkurssiasiamiehen ja pesänhoitajan tiedonsaantioikeuteen ehdotettuja muutoksia perusteltuina
  • Myös konkurssiasiamiehen toimiston riittävistä voimavaroista olisi huolehdittava

HE 59/2024 vp

FA tukee parannuksia konkurssiasiamiehen tiedonsaantioikeuteen

  • Finanssiala ry (FA) pitää konkurssiasiamiehen ja pesänhoitajan tiedonsaantioikeuteen ehdotettuja muutoksia perusteltuina
  • Myös konkurssiasiamiehen toimiston riittävistä voimavaroista olisi huolehdittava

1       Konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta on torjuttava

FA yhtyy hallituksen esittämään näkemykseen siitä, että tehokkaammalla konkurssipesien valvonnalla voidaan toteuttaa paremmin mahdollista rikosvastuuta konkursseissa kiinnijäämisriskiä lisäämällä. Tosiasiallinen pääsy konkurssivelallisen taloushallintoaineistoon on tähän tavoitteeseen pääsemisen edellytys.

Ehdotuksen mukaan konkurssiasiamiehen ja pesänselvittäjän tiedonsaantioikeutta halutaan vahvistaa velvoittamalla velallisen tai konkurssipesän taloudellista asemaa koskevia tietoja hallussaan pitävät tahot luovuttamaan tiedot konkurssiasiamiehelle tai pesänhoitajalle viipymättä. Viipymättömyysvaatimus ei kuitenkaan yksin riitä valvonnan tehostamiseen, vaan myös konkurssiasiamiehen toimiston riittävistä voimavaroista on huolehdittava.

Resurssikysymyksiä ei ratkaista valvontamenettelyä koskevin säännöksin, mutta niitä on syytä pitää esillä valvonta-asioiden liiallisen kasautumisen välttämiseksi. Lisäksi tietojen kokoamiseen kuluva aika riippuu yksittäistapauksissa sekä vaadittujen tietojen laajuudesta että tietojen hallussapitäjän voimavaroista. Joissain tilanteissa vaadittuja tietoja joudutaan kokoamaan manuaalisesti. Ehdotetut säännökset ovat kuitenkin selkeydessään ja tietynasteisessa joustavuudessaan parempi vaihtoehto kuin luonnoksessa mainittujen, maksuttomaan tietojen toimittamiseen oikeuttavien raja-arvojen asettaminen. Raja-arvoihin liittyviä ongelmia kuvataan esitysluonnoksessa asianmukaisesti.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan