Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa metallirahasta annetun lain muuttamista

Nyt ehdotettavan lakimuutoksen jälkeen Suomen Pankki voi kieltäytyä hyvittämästä huonokuntoisia eurometallirahoja. Muutoksen jälkeen valtion ei tarvitse lunastaa huonokuntoisia metallirahoja, joiden hyvittämisestä Suomen Pankki on kieltäytynyt.

Esityksen tavoitteena on estää kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen päätyminen Suomeen ottamalla käyttöön EU:n metalliraha-asetuksessa sallittu mahdollisuus kieltäytyä hyvittämästä siinä tarkoitettuja kiertoon kelpaamattomia eurometallirahoja.

HE 51/2022

Finanssiala ry kannattaa metallirahasta annetun lain muuttamista

  • Nyt ehdotettavan lakimuutoksen jälkeen Suomen Pankki voi kieltäytyä hyvittämästä huonokuntoisia eurometallirahoja. Muutoksen jälkeen valtion ei tarvitse lunastaa huonokuntoisia metallirahoja, joiden hyvittämisestä Suomen Pankki on kieltäytynyt.

Muutosta on perusteltu eurokolikkojärjestelmän suojelun kannalta, minkä lisäksi kyseisten metallirahojen lunastuksella on suora budjettivaikutus.

Ilman lain muutosta Suomen Pankki joutuu hyvittämään ja valtio lunastamaan sellaisia muutettuja eurometallirahoja, joita lukuisten muiden eurovaltioiden keskuspankit eivät ole velvollisia lunastamaan.

Esityksen tavoitteena on estää kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen päätyminen Suomeen ottamalla käyttöön EU:n metalliraha-asetuksessa sallittu mahdollisuus kieltäytyä hyvittämästä siinä tarkoitettuja kiertoon kelpaamattomia eurometallirahoja.

Tarkoitus on estää pääasiassa Aasiasta tulevaa niin sanottujen romukolikoiden järjestäytynyttä tuontia hyvittämistarkoituksessa. Muussa tapauksessa on mahdollista, että näiden kolikoiden virta ohjautuu Suomeen aiempaa voimakkaammin.  

Esitetty muutos tuo Suomen lainsäädännön samalle tasolle lukuisten muiden euroalueen keskuspankkeja koskevan sääntelyn kanssa

Lakimuutoksella ei ole vaikutusta kansalaisten normaaliin kolikoiden hyvittämiseen, kun kolikot ovat tulleet kiertoon kelpaamattomiksi pitkän käyttöiän tai muun vastaavan tavanomaisten vahingoittumisen seurauksena.

FINANSSIALA RY

Taina AhvenjärviJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan