Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

FA tukee ehdotuksia opintotukilain muutoksiksi

  • Finanssiala ry (FA) kannattaa ehdotettuja muutoksia.
  • Muutosten voimaantuloaikoja ei tulisi aikaistaa ehdotetusta.

VN/23497/2023

1       FA kannattaa ehdotettuja muutoksia

FA uskoo, että muutosehdotukset toteutuessaan tukevat opiskelijoiden toimeentuloa valtiontalouden säästöjen asettamat reunaehdot huomioiden. Ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi on tarkoituksenmukaista lisätä muita opintoja kuin korkeakouluopintoja varten myönnettävien opintolainojen nostokertoja. FA ei vastusta ehdotettua suurempaakaan nostokertojen määrän lisäämistä.

Muutosten olisi hyvä tulla voimaan aikaisintaan luonnoksessa mainitusti, jotta opintolainoja myöntäville luotonantajille jää riittävästi aikaa muutosten edellyttämät tietojärjestelmätöihin.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan